Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#aşk sözü
isimsiz-yazar · 6 hours ago
Text
34 gün oldu senden sesinden uzak... ve senin gecelerin bi başkasını düşünerek geçiyor... bi yanım senden nefret ediyor, diğer yanım köpek gibi seviyor...
1 note · View note
madamekatharina · 6 hours ago
Text
Biliyormusun ne fotoğraflarını sildim ne mesajlarımızı, her gece oturup bakıp ağlıyordum , ta ki beni yarabandı olarak kullandığını öğrenene kadar . Ben seni unutmam ben senden sonra kimseyi sevmem ama sen iflah olmayacaksın .
2 notes · View notes
danceofeternity · 12 hours ago
Text
ne bileyim, şimdi aramıza bir duvar örsen yine kalkıp senin sevdiğin renge boyarım
2 notes · View notes