Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kitaptansözler
toprakokusuu · 8 hours ago
Text
İnsan insana sıla, insan insana gurbet.
İnsan insana hasret...
1 note · View note
dusunce-sarkaci · 12 hours ago
Text
"İnsanlar ve meşgaleleri kilise, devlet, okul, ticaret, alım satım işleri, imalat, tarım, hele ki tüm ürkütücülüğüyle politika; bunların tabiatta ne denli az yer kapladığını anladığıma o kadar memnunum ki."
Henry David Thoreau / Yürümek
2 notes · View notes
bilahzadan · 23 hours ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Dokunduğun her şeyin bir gün yok olmak için şimdi var olduğunu hatırla. Gün bittiğinde, herkes gittiğinde, zamanı geldiğinde elinde kalan tek şey aynada gördüğün kişidir. Zamanını, çabanı sarfederken bunu gözardı etme. Çünkü her şey, bir gün gitmek için gelir, bitmek için başlar.
12 notes · View notes
uyumsuzanotlar · a day ago
Text
"İstemeden varım ve istemeden öleceğim. Olduğum şey ve olmadığım şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında bir boşluğum.
17 notes · View notes
uranusunmavisi-410 · a day ago
Text
Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı… -Edmond Jabes-
1 note · View note
bilahzadan · a day ago
Text
“Bunalımlar, telaşlar içindeyken; halini fark edip, ince küçük jestlerle gülümseten insanlar, yeryüzüne dayanabilmek için en büyük şanstır.”
Tumblr media
Tumblr media
14 notes · View notes