Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#sözler
handanhazall · 4 minutes ago
Text
Sırf kalp kırmamak, kendime yakışanı yapmak için cevap vermediğim herkes, kendini haklı zannetti.
0 notes
bilahzadan · 8 minutes ago
Text
“Bunalımlar, telaşlar içindeyken; halini fark edip, ince küçük jestlerle gülümseten insanlar, yeryüzüne dayanabilmek için en büyük şanstır.”
Tumblr media
Tumblr media
1 note · View note
lyokuml · 19 minutes ago
Text
"Gerçekten o kadar yalnız mısın?" diye sordum.
Kafka başını sallayıp onayladı.
"Kaspar Hauser kadar mı?"
Kafka güldü ve yanıt verdi:
"Daha da kötü. Ben... Franz Kafka kadar yalnızım."
Tumblr media
7 notes · View notes
gokyuzumblog · 38 minutes ago
Text
Diyorum ki;
Dünya bir çocuk gülüşü kadar temiz ve masum olsa . . .
Tumblr media
🌞 🍃
39 notes · View notes
saireyn · an hour ago
Quote
Bencillikle lekelenmiş sevgi ifadeleri sempati uyandırmaktan uzaktır.
Vadideki Zambak sy.163, Honoré de Balzac
25 notes · View notes
bulutlaranlar · an hour ago
Text
"Odamda bana eşlik eden tek dostum yalnızlık."
5 notes · View notes
bulutlaranlar · 2 hours ago
Text
"Teşekkür ederim, her şey için
Güven bırakmadın, tebrik ederim."
5 notes · View notes
bayates · 2 hours ago
Text
Aşık olmamak elde değil geçtim yeryüzündeki bütün şiirleri bütün şairler bir araya gelse güzelliğini tarif edecek duyguda bi şiir yazamazdı 🚬
3 notes · View notes
danceofeternity · 3 hours ago
Text
Bilirsin sen beni ne çok sevdim seni..
7 notes · View notes