Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kitap kokusu
bhedana · 8 days ago
Text
Tumblr media
Istisnasız her çocuk hatalar yapar. Bu, insanidir ve öğrenmenin bir yoludur. Bir çocuğa yaptığı hataların ahlaksızlık olduğunu söylemek ve yasaklamak, öğrenmesini engellemek demektir. Bu nedenle gerçek ahlakın doğal tezahürü için çocuğun hata yapmasına ve yaptığı hatadan ders almasına izin verilmelidir.
Büyük Üstad Akif MANAF
0 notes
dusselmisralar · 13 days ago
Text
Tumblr media
Benim en güzel #düşlerim içimde kaldı... Yazar: #ahmedarif Kitap: #leylimleylim
10 notes · View notes
haftalik-gunluk · 13 days ago
Text
☕☕ Anadolu'nun önemli kahve lezzeti... Adı ne anlama geliyor?
Tumblr media
🎯🎯 https://www.haftalikgunluk.com/tarzi-hususi-tarsusi-kahve-ne-demek/
0 notes
kekikkokusublog · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
"Dünyada herkesten çok kendini sev, çünkü dünyada her şey kişisel çıkara dayalıdır."
Dostoyevski |Suç ve Ceza
56 notes · View notes
amaris-16 · a month ago
Text
"Sizi kafamda bile öldürmedim. Çünkü ölüler kokardı ve zihnimde ölünüzün kokusunu dahi istemedim."
Ölüme Fısıldayan Adam
17 notes · View notes
bhedana · 2 months ago
Text
Tumblr media
Oysa küçük bir çocuğa sürekli, "çalma, çalma, çalma..." denmezse, çocuk çalmanın ne olduğunu bile bilmez ve çalmaz. Yani aslında bir insana, "Şunu yapma!" dendiğinde ona bu şeyi yapma fikri verilir. Burada "yapma" ve "yapma" iki farklı anlama gelen aynı kelimedir.
Bir çocuğun zihnine "yapma" kodu yerleştirildiğinde "yapma" eylemi tetiklenir. Çünkü bilinçaltı olumlu ve olumsuz olanlarla ilgilenmez. Bilinçaltı için "olumsuz yapma" emri "olumlu yapma" eylemi ile aynı anlama geliyor.
O yüzden bir çocuğa sürekli "yapma" emri verilirse bilinçaltının etkisi ile yapma eğilimi ortaya çıkar. Neticede çocuğa, "yapma" denen şeyi çocuk mutlaka yapar. Çocuğa sürekli, " çalma" dendiğinde çocuk mutlaka çalar...
Büyük Üstad Akif Manaf
0 notes
asosyaltilki · 3 months ago
Text
“Siz hâlâ eski yöntemle düşünmeyi sürdürüyorsunuz,” dedi. “Düşüncenizi yenilemeden kendinizi değiştiremezsiniz.”
Ahmet Ümit - Kar Kokusu (s.132).
5 notes · View notes
bhedana · 3 months ago
Text
YouTube'da "Hırslı İnsan Ne Yapar?⎮Sesli Kitap⎮Hırs Nedir ve Nasıl Aşılır?" videosunu izleyin
youtube
0 notes
bataklikgulu · 3 months ago
Text
Kitapların amacı yaşamayı öğretmek değil içimizde yaşama, başka türlü yaşama isteği uyandırmaktır. Kitaplar, gündelik yaşamın sıkıntısından kaçış değil, bir yaşamdan ötekine geçiş aracı olmalıdır.
5 notes · View notes
madinasblogsworld · 3 months ago
Text
Sadece bedenleri,şekilleri,görüntüleri sevenlere ne yazık!Ölüm her şeyi yok edecek.Ruhları sevmeyi deneyin,onlara yeniden kavuşursunuz♡
5 notes · View notes