Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
Tumblr has over 100 million blogs, and only 167 employees.
#kitap sözleri
uzaktabiryerlerdeikra · 11 hours ago
Text
Gelseydin, sarılmayı anlatırdım sana.
Şiir anlatırdım,
Şiir hayata adım atmak gibidir.
Sana dokunmak gibidir.
Seni duymak gibidir; geceleri.
Oysa sen,
Hiç,
Güzünü yüzüme çevirip
Benimle konuşmadın ki...
BEKLENTİLER ÜZER
Ahmet YAVUZ
0 notes
karanliginnellitonu · 2 days ago
Text
"Biliyor musun, bazen kendi gölgemle yarışıyormuşum gibi hissediyorum" diyor Korogi. "Ne kadar hızlı koşsam da kaçamıyorum. Kimse kendi gölgesinden kaçamaz.
18 notes · View notes
benimgeceninkaranligi · 2 days ago
Text
Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık! Ölüm her şeyi yok edecek. Ruhları sevmeyi deneyin, onlara yeniden kavuşursunuz.
11 notes · View notes
benimgeceninkaranligi · 2 days ago
Text
Seni yüreğimde canlandırarak öldürdüm.
6 notes · View notes
hesperides01 · 3 days ago
Text
Sana koca bir dünya geniş bir yaşam ve her şey gönlünce oldular bıraktım, yok hala tekliyorsa adımların gönlünce olmanın falsosu sayarsın.
1 note · View note
uzaktabiryerlerdeikra · 4 days ago
Text
Sende yaşamalıyım deniz, 
Asi ve hür...
Sende ölmeliyim,
Bulutlara bakarak...
2 notes · View notes
zeynepbusra05 · 4 days ago
Text
Kucakladığın bebeğin suratını çizmesi gibi, masum mu ruhumda bıraktığın izler?
Görüntülerin içinde sessiz ruhum, gürültülerin içinde silikleştim
Şimdi bi boş verenin içindeyim ama siz boş verin bu piçi
Artık neyseler neyseleri getirse de neyse!
Sen kötü bi rüyasın 17.10.20'
5 notes · View notes
yineyoksunbee · 8 days ago
Text
“Seni görmem için yanımda olmana gerek yok. Gözlerim kapalıyken de görebiliyorum seni. Zaten seni gözlerim kapalıyken görebiliyorum sadece..
Ege
2 notes · View notes