Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#sevgi sözleri
monflocondeneige · 10 hours ago
Text
Bence modern zamanda ki en acı durum, karşındaki insanın seni bir alternatif olarak görmesidir. Seni diğer insanlardan farklı görmeyip, hızlıca tüketip başka alternatiflere yönelmesidir. Fastfood tüketir gibi insan tüketmeleridir. İnsanlar gerçekten acınası durumdalar.
1 note · View note
olmayacakbirhayaldiin · 11 hours ago
Text
"İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde..."
-ÖZDEMİR ASAF
Tekrar canın olma umuduyla..
0 notes
yazarkalemsblog · a day ago
Text
En zor günümde tek başıma kahkaha atmayı başarabildiğimi farkettiğim günden bu yana insanların varlıkları ve yokluklar umrumda değil
4 notes · View notes
vegan-gurl · a day ago
Text
İnsanlara güvenmeyin efendim. Kitaplara, şarkılara veya hayvanlara güvenin. Fakat insanlara güvenmeyin.
7 notes · View notes
monflocondeneige · a day ago
Photo
Tumblr media
"daha çok anlat” dedim. “hoşuna gidiyor mu?” “çok. elimden gelse seninle sekiz yüz elli iki bin kilometre hiç durmadan konuşurdum.” “bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz?” “gider gibi yaparız." -şeker portakalı
2 notes · View notes
monflocondeneige · a day ago
Photo
Tumblr media
Hiçbir şeyin karşısında duramadım, hiçbir şeye direnemedim ya da hayır diyemedim. Yap dendiyse yaptım, dur dendiyse durdum, sevdimse söyledim, git dedilerse gittim, kimse gel demedi gerçi ama deseler gelirdim. Kendim dışında her şeye iradem vardı ama bir kendime söz geçiremedim. 
1 note · View note