Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#geceyebirsozbirak
uyumsuzanotlar · 6 hours ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Kafamda düşünceler; ve göğün ortasında kayan tek bir yıldız, sana bağlıyor tüm umutlarımı, dileklerimi...
1 note · View note
Text
~ Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır .... ~ 🌌
0 notes
rostosia · 7 hours ago
Text
Beni bu kadar yoran şeyin sen olduğunu bile bile her seferinde sana geldim, yolların yine kapalıydı bana
1 note · View note
tugser · 10 hours ago
Text
Sorun yok ben ölmeyi aklıma koydum
0 notes
silbastann · 11 hours ago
Text
Yeni bir ateş söndürür başkasının yaktığını,yeni bir acıyla hafifler eski bir ağrı..
4 notes · View notes
mmaviumutlarr · a day ago
Text
Bazen umudunuzu kaybetmek için bir olay,kalbinizin kırılması için bir söz, hayatınızın değişmesi için tek bir hamle yetiyor.
1 note · View note
silbastann · a day ago
Text
"Gökkuşağına benzer bir rüya mı arıyorsun?Tek bir şey kaderden farklıdır.Yaralı bakışların benimkilerle aynı yöne bakıyor.Şimdi lütfen hayallerimde kalır mısın?Elimi bırakma tut,rüyamızdan uyanmayalım."
9 notes · View notes
belkihayal · a day ago
Text
Yalnız olduğunda her yer , hiç bir yere dönüyor.
Dünyanın en güzel manzarası terk edince seni baktığın her yer alelade bir yer oluyor.
1 note · View note
belkihayal · 2 days ago
Text
Bilmediğim bir şarkının delice dilim takılması gibiydi ona olan hislerim. Bilmiyorum... Sorsalar söyleyemem ne olduğunu. Ama sürekli zihnimde.
2 notes · View notes
silbastann · 2 days ago
Text
Sanki sol kaburgamın altında bir yerde ip varmış da bu ip senin kaburgana sımsıkı bir kördüğümle bağlanmış.
10 notes · View notes
bilinmezinicinde · 2 days ago
Text
Kelimelerin intihar çığlığıydı
"Seni seviyorum" lafı
Çünkü aşk ölümdü zaten
Başlı başı...
1 note · View note
bilinmezinicinde · 2 days ago
Text
"Ve bir masal daha başlamadan biter..."
Tumblr media
Tumblr media
6 notes · View notes
teosu · 3 days ago
Text
İnsan sevilmediği yerde uzun bir süre kalabiliyormuş senden başka bir yere gidemediğim de anladım..
1 note · View note