Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#güzel söz
lazkopat534 · 4 hours ago
Text
Anlaşılmayan ruhlara "deli" demek adettir..
Peyami Safa
2 notes · View notes
uzaydanseslenenbiri · 22 hours ago
Text
Gereksiz pişmanlıklar yaşamamak için insanlarla bir parça mesafeli olmak iyidir.
T.S ELİOT
15 notes · View notes
bilinmezinicinde · a day ago
Text
Kelimelerin intihar çığlığıydı
"Seni seviyorum" lafı
Çünkü aşk ölümdü zaten
Başlı başı...
1 note · View note
bilinmezinicinde · a day ago
Text
"Ve bir masal daha başlamadan biter..."
Tumblr media
Tumblr media
5 notes · View notes
araserensblog · a day ago
Text
"Daha önce de rastladım sizin gibilerine.
Çok sevinirsiniz değil mi, biri üzülünce."
- John Steinbeck
🍁
Tumblr media
23 notes · View notes
araserensblog · a day ago
Text
Belki bir yerlerde, bir köşelerde kuş alıp salıverecek kadar yüreği yufka birkaç insan kalmıştır, kim bilir belki.
Yaşar Kemal
🕊
Tumblr media
23 notes · View notes