Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#şiir sözleri
geceninyarenii · 17 hours ago
Text
ANLATAMIYORUM
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum
Orhan Veli Kanık
1 note · View note
sus-ma1anbile · a day ago
Text
Tumblr media
Üşüyünce insan, sığınır ya hırkasına
Ruhum üşüdükçe sığındım anılara...
2 notes · View notes
sevimbatur · a day ago
Text
Tumblr media
Durağı Olmayan Bir Yolcudur "Şiir"...!
Kimi Yarasını Anlatır
Kimi Sevda'sını...!
~
#Alıntı
11 notes · View notes