Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#can yücel
laldilhun · 12 hours ago
Text
Tumblr media
0 notes
pastel-prouvaire · a day ago
Text
Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey... Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.
1 note · View note
birkayipgul · a day ago
Photo
Tumblr media
2 notes · View notes
uyumsuzanotlar · a day ago
Text
Tumblr media
Seni seviyorum demek değil ki marifet, önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklarını alabilmek.
7 notes · View notes
mavininhuzuru · a day ago
Quote
Bazen hayat yorar insanı... Şarkılar yorar... Beklemek yorar... Özlemek yorar... Affetmek yorar... Hoş görmek yorar... Boş vermek bile yorar... ve insan susar... Herşeye, herkese rağmen... Elinden gelen tek şeyi yapar; Bağıra bağıra susar...
0 notes
mavininhuzuru · a day ago
Quote
Ne kadar zordur sevip de  seviyorum diyememek. görüp görmemezlikten gelmek, yaşadığını bilip benim için öldü demek.
0 notes
okyanusunkiyisinda · a day ago
Text
Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde soluksuz kalınca anlar insan...
Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir; sevmeninkini yalnızlık...
Sızlamayan her organ, hele de burun diregi bayramdır.
Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp "çok şükür bugünü de gördük" diyebilmek...
Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır.
Her gününüz bayram olsun..
28 notes · View notes