Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
In an interview with inc.com, David Karp (Tumblr's founder) admitted, "Being on computers all the time makes me feel gross."
#hayat
siyah-umutlars-blog · 5 hours ago
Text
“ah şu benim bitmek bilmez sakarlığım. yine yırtık cebime koymuşum umudu..”
0 notes
adrosteia · 5 hours ago
Text
O derin derin bakışlarının ardında gülümseyen bir kız çocuğu var
1 note · View note
ates-ile-barut · 7 hours ago
Text
"İnsan doğuştan kumarbazdır ve hayat en büyük paradır."
1 note · View note
meyazgecesiyim · 8 hours ago
Text
 perişanım şimdi mutlu oldun mu  başını yastığa rahat koydun mu?
2 notes · View notes
kimliksiz · 12 hours ago
Text
Yeri geldiğinde bırakmayı da bileceksin elbette. Ne de olsa zorla güzellik olmaz. Ancak hayat mücadeleni bırakamazsın. Nefes aldığın sürece, hiçbir şey için "çok geç" değildir. Herkesin kendi temposunda bir ilerleyişi vardır. Ve sen buradaysan hâlâ bir umudun var demektir. Kendini kimseyle kıyaslamadan yaşamaya başlamalısın. Ne sen onlar gibi olabilirsin ne de onlar senin gibi olabilir. Bütün insanlar eşsizdir, özeldir. Seni kendi düşünceleriyle etkilemelerine, değiştirmelerine izin vermemelisin. Bu senin hayatın, kendi standartlarını belirlersen özgürleşeceksin.
9 notes · View notes
unstoppables-world · 12 hours ago
Photo
Tumblr media
0 notes
iyilimon · 12 hours ago
Text
Gençler ben karadenizli biriyle sevgili oldum. Biraz odun biri. Üstüne yetmezmiş gibi aşık oldum galiba. Benden ayrılcak diye korkuom bazen. Ne bok yicem şimdi ben ? Yani ayrılırsak kanka gibi kalsak bari ya. Ben ondan kopmak istemiyorum . Ortada ayrılma mevzusu da yok ama paniğe girdim aq
2 notes · View notes
tenimdekintiharr · 13 hours ago
Text
Cebimde iki paket sigara, yalnızlık boyumu aşmış. Aşık da olamıyorum, ölürüm belki bu aralar..
2 notes · View notes
caginmumineleri · 15 hours ago
Text
İmam Nevevi
Tumblr media
631’de (1234) Suriye’nin güneyindeki Havran bölgesinde Nevâ köyünde doğdu. Çocuk yaştan itibaren önemli alimlerden eğitim gören İmam Nevevi 18 yaşına gelince babası tarafından Dımaşk’ daki Revahiye Medresesine yerleştirildi. Burada Şafii Fıkhı üzerine eğitim aldı. Babası ile gittiği Hac dönüşü Medine de uzun bir süre kalarak burada dönemin en önemli alimlerinin yanında ilim tahsil ederek hocalarından icazet aldı. Nevevî kendini yetiştirdikten sonra talebe okutmaya ve 660 (1262) yılından itibaren eser vermeye başladı. Kendisi de pek çok âlim yetiştirdi. Zehebî’nin “hadis âlimlerinin efendisi” dediği Nevevî hem hadis hâfızı idi hem de hadis ilimlerinde otorite sayılıyordu. Sahih hadisleri zayıf ve uydurma rivayetlerden kolayca ayırır, râvilerin durumlarını, hadislerde geçen garîb kelimeleri çok iyi bilirdi; hadislerden fıkhî hüküm çıkarmada mahirdi. Şâfiî fıkhında devrinin en büyük âlimi kabul edilmekteydi. Bu mezhebin esaslarını, bir meseleye dair sahâbe ve tâbiîn âlimlerinin neler söylediklerini, hangi noktada birleşip hangi noktada ayrıldıklarını ezbere biliyordu. Tartışmadan hoşlanmazdı; fakat hocalarının Şâfiî mezhebine veya sünnetin açık hükmüne aykırı bulduğu görüşlerini eleştirmekten çekinmezdi. En büyük ibadetin samimi bir niyetle helâlleri ve haramları öğrenmek olduğunu söyleyerek kimseden para almaz, görev yaptığı medreselerden kendisine verilen aylıkla kitap alır, daha sonra bunları o medreseye bağışlardı. Günümüze ulaşmış Nevevî’nin, İslâm ahlâk ve âdâbını öğretmek maksadıyla 1900 güvenilir hadisi on sekiz bölüm halinde topladığı eseri Riyâżü’ṣ-ṣâliḥîn Müslümanlar arasında büyük ilgi görmüştür. Bütün hayatını ilme adayan İmam Nevevi H. 676 (1277) yılında vefat etmiştir.
5 notes · View notes
galaksidekiyildizsblog · 15 hours ago
Text
Şey sanıyorlar onları bir kere sevdik diye hiç unutmayacağımızı.
2 notes · View notes
hayallersokakta · 15 hours ago
Text
Sıkıldım herşeyden özellikle eğitimden kimseye yardım edememekten mesleğimi yapamamaktan çok ama çok sıkıldım nasıl düzelir ne zamn düzelir bir türlü bilemiyorum kendime vakit veremiyorum ben artık mesleğimi yapmak okulumu okumak ve gerçekten biseyler olsun istiyorum ama şu an olaylar olmuyo napmalıyım bunalıyorum duvarlar üzerime geliyo ama sakin kalmalıyım gene sustum herşeye herkese ...
0 notes
kimliksiz · 15 hours ago
Text
Kocaman tırnakları var, düşüncelerimi tırmalıyorlar. Canavarlar canavarlar... Saklandığım yatağın altında beni buldular. Gölgeleri almak için uzanıyor, Yardım et bana! Beni çok korkutuyorlar.
13 notes · View notes