Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#free
yinedemeliha · 2 minutes ago
Text
Sosyal medya da bölünmüşlükler görüyorum müslümanların birbirlerine karşı eleştirel bakmasını doğru bulmuyorum sesimizi duyulabiliyorsak o zaman duyuralım soruyorum elimizden gelen nedir ? Sadece sosyal mecralarda paylaşmak değil kalben güçlü dualarla ve yardım kuruluşlarımızın bağışlarına destek olmak. Bunları paylaşarak güçleşebiliriz lütfen birbirimizi küstürmeyelim. Bu kadar hoşgörüsüz ve cani olunması beni çok korkutuyor insan olmanın gereği bu olmamalı insan bu olmamalı!!
3 notes · View notes
thelastairsimblr · 3 minutes ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Hi all!
Still no gameplay for me just yet, I’ll get back to it at some point. But I decided to try and make some apartments for either my townies or future sims I plan to create! 
Of course I can’t take credit for these though; these are all San Myshuno edits of the AMAZING interiors by @catsaar. I love the apartments that she makes for her community lots and I really wanted them to be functional. So go check her out!
5 notes · View notes
trent-frederics · 5 minutes ago
Text
Tumblr media
you can take shots or whatever..
correction: gonna have to remake this shit, Bruce saw reason and pulled our key players outta the lineup
1 note · View note