Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#cytat o przyjaźni
cytaty-z-piosenki · 3 days ago
Text
~~ "Now I know that I'm not
All that you got
I guess that I, I just thought
Maybe we could find new ways to fall aparat" ~~
Tumblr media
0 notes
anielskie-szepty · 4 days ago
Text
Poprzedniej nocy włożyłam twoje okulary, żeby zobaczyć świat twoimi oczami, ale nie widziałam wtedy siebie. Może to był znak.
21 notes · View notes
cytaty-z-piosenki · 4 days ago
Text
~~ "But nothing heals the past like time
And they can't steal
The love you're born to find" ~~
Tumblr media
0 notes
anielskie-szepty · 5 days ago
Text
Właśnie tak się skończyliśmy: ja przestałam mówić, ale ty nie zauważyłeś, bo już od dawna nie słuchałeś.
206 notes · View notes
niechciaana · 5 days ago
Text
Widzisz, wszystko się zmieniło. Mieliśmy się przyjaźnić z pewnymi osobami na zawsze, pamiętasz? Mieliśmy kogoś kochać na zawsze. Aktualnie przyjaźnimy się z zupełnie innymi osobami i kochamy również inne. Wszystko jest inne, trudno określić czy lepsze czy gorsze.
19 notes · View notes
cytaty-z-piosenki · 5 days ago
Text
~~ " 'Cause I got issues, but you got 'em too
So give 'em all to me and I'll give mine to you
Bask in the glory, of all our problems
'Cause we got the kind of love it takes to solve 'em" ~~
Tumblr media
1 note · View note
cytaty-z-piosenki · 6 days ago
Text
~~ "And if somebody hurts you, I wanna fight _ But my hands been broken once, too many times
So I'll use my voice, I'll be so fucking rude _ Words, they always win, but I know I'll lose" ~~
Tumblr media
0 notes
anielskie-szepty · 6 days ago
Text
„Zrozumienie jest głębsze od informacji. Jest wiele ludzi, którzy cię znają, ale tylko kilku z nich cię rozumie.”
5 notes · View notes