Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#cytat z rapu
carolinav2 · 6 hours ago
Text
“ Miałaś ze mną być na stałe. Płoną zdjęcia, ściany całe, żegnam się, piąta nad ranem “
Sarius - “Pokój”
11 notes · View notes
rozdarte-serce · 2 days ago
Text
Jestem młody, mam dwadzieścia lat; ale z życia nie znam nic poza rozpaczą, śmiercią, trwogą i spojeniem w jeden łańcuch najniedorzeczniejszej płaskości z całą otchłanią cierpienia.
Erich Maria Remarque "Na Zachodzie bez zmian"
7 notes · View notes
czarnaherbatka · 2 days ago
Text
Nie oczekuję zbyt wiele od Ciebie.
Chcę po prostu byś tu był przy mnie.
2 notes · View notes
niegrzecznychlopczyk · 3 days ago
Text
Jak mam być nieszczęśliwy, jeśli obok jesteś Ty?
7 notes · View notes
everythingsimp0ssible · 4 days ago
Text
„Na śniadanie była kawa łzy i papierosy
Miała dosyć ale tylko poprawiła włosy”
„Jest później niż Ci się wydaje”
29 notes · View notes