Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#cytat o samotności
ten-ze-zlamanym-sercem · 4 hours ago
Text
Oddałem Ci moje serce... W zamian zostałem z niczym...
~ten-ze-zlamanym-sercem
0 notes
lolosja · 6 hours ago
Text
Nie chcę tam wracać.
Nie czuję się tam dobrze.
Zabierzcie mnie proszę.
P O M O C Y
0 notes
rozdarte-serce · 6 days ago
Text
Nie pogardzaj drugim człowiekiem, dopóki nie poznasz jego historii. Może się bowiem okazać, że znalazł się na dnie przez nieszczęście, chorobę lub ludzką podłość.
| Katarzyna Michalak "Bezdomna"
19 notes · View notes
rozdarte-serce · 6 days ago
Text
Jestem młody, mam dwadzieścia lat; ale z życia nie znam nic poza rozpaczą, śmiercią, trwogą i spojeniem w jeden łańcuch najniedorzeczniejszej płaskości z całą otchłanią cierpienia.
Erich Maria Remarque "Na Zachodzie bez zmian"
9 notes · View notes
czarnaherbatka · 7 days ago
Text
Nie oczekuję zbyt wiele od Ciebie.
Chcę po prostu byś tu był przy mnie.
6 notes · View notes