Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#cytaty o depresji
angelontheotherside · 5 hours ago
Text
Świat wali mi się na głowę,
Ale muszę utrzymać się na powierzchni,
Ponieważ gdy upadnę na dno
Pociągnę za sobą bliskoch.
2 notes · View notes
niewarta-kochania · a day ago
Text
Znowu zostałam sama. Z nikim nie mogę porozmawiać o tym co mnie boli i jak źle mnie traktujesz. Nigdy nie spełnię twoich oczekiwań. A Twoje słowa powodują, że pęka mi skóra na nadgarstku. Za każdym razem pęka o jeden raz więcej. Kiedyś pęknie za głęboko... Będę wolna i nigdy nie usłyszę tego jak znowu mnie krytykujesz....
0 notes
cosieksworld · a day ago
Text
Bądź dla siebie dobra, zawsze..
Tumblr media
0 notes