Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
40% of users visit Tumblr between 1 and 30 times a month.
#polskiecytaty
chodzmysienajebac · 2 days ago
Text
Wiem, byłam filarem, który nie miał runąć, obiecałam to Ci przed Bogiem, do śmierci
1 note · View note
chodzmysienajebac · 2 days ago
Text
Ciągle chodzę w żałobie, bo bez przerwy tracę zmysły
Reto
25 notes · View notes
chodzmysienajebac · 2 days ago
Text
ale powiedz, kto cię pokocha jak ja
kto ci poda śniadanie do łóżka
i zrobi w nim za dnia
kto jest zwykłym chujem i twoja pierwszą miłością
kto cie nauczył jebać dorosłość
żyjmy tak jak by to był film
Doli
10 notes · View notes
chodzmysienajebac · 2 days ago
Text
Ona zadała mi więcej niż tylko jebany ból
Doli
5 notes · View notes
misialonely · 7 days ago
Text
Przykre jest to jak jedno poczucie bliskości, potrafi zmienić człowieka
0 notes