Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#cytaty z piosenek
carolinav2 · 4 days ago
Text
“ Miałaś ze mną być na stałe. Płoną zdjęcia, ściany całe, żegnam się, piąta nad ranem “
Sarius - “Pokój”
27 notes · View notes
flubbershy-y · 10 days ago
Quote
Nigdy nie pozwolę ci się do mnie zbliżyć nawet jeśli znaczysz dla mnie najwięcej, bo boli za każdym razem kiedy się otwieram
Sam Smith - Too Good At Goodbyes
12 notes · View notes
letniwieczor · 21 days ago
Text
Chciałem wyjechać stąd szybciej, niż kiedykolwiek indziej.
1 note · View note
carolinav2 · 23 days ago
Text
“Mówić o człowieczeństwie w tym chorym społeczeństwie A wszystko wokół mówi ci, że życie jest piękne”
Sulin - “ Między mną a Tobą “
71 notes · View notes