Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#yalnzadam
zeusunkalbii · 2 hours ago
Text
Güneşin ardından yağan yağmurumsun.
Bıraktım sıcak tenimi kavursun, ıslanacağım son yağmursun.
Güneşin ardından yağan yağmurumsun.
Fakat artık saklanacak yer aramaktayım.
0 notes
kendimlesavaslarim · 15 hours ago
Text
biz seninle bi çaresini buluruz.
13 notes · View notes