Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
Furby, that creepy 1990's doll, has a tumblr page.
#sportok
Text
Ha az élet egy sport lenne nekem 0 pontom lenne neki viszont annyi, hogy nemhogy a képernyőn nem férne ki de még a hangokat se lehetne hallani tőle
114 notes · View notes