Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#sozblog
sahtejuliet · 15 days ago
Text
"Sizi seveni üzün, düzene uyun."
8 notes · View notes
sahtejuliet · 16 days ago
Text
"Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum...
Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum."
6 notes · View notes
sahtejuliet · 18 days ago
Text
"Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun,
Ve yaranamadıkça yaralanıyorsun."
13 notes · View notes
sahtejuliet · 18 days ago
Text
- Gözden ırak, gönülden de ırak olur mu efendimiz?
- Hayır Olric. Yüreğinde yer açıp oturttuğun her kimse, seninle birlikte gider her yere.
15 notes · View notes
sahtejuliet · 19 days ago
Text
Bırak şemsiyeni.
Belki de bu ıslandığın son yağmur.
14 notes · View notes