Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#sosyoloji
acemikelam · 4 days ago
Text
Normlar
Grup üyelerinin belli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiği inancı
Yazılı normlar(kanun vb.) ve yazısız normlar(ahlak vb.) olarak ikiye ayrılır.
Temel amacı sosyal kontroldür.
0 notes
acemikelam · 4 days ago
Text
Toplumsal düzen, toplumun üyeleri arasındaki alışverişlerin planlanmayan sonucudur. Eğer düzenden memnun değilseniz bu sebeple önce kendinizi değiştirmelisiniz.
0 notes
lolonolo-com · 7 days ago
Video
youtube
Küçük Gruplar Sosyolojisi 2019 Vize çıkmış Sorular
0 notes
lolonolo-com · 12 days ago
Text
Eğitim Sosyolojisi 2021 Vize Soruları
Eğitim Sosyolojisi 2021 Vize Soruları
Eğitim Sosyolojisi 2021 Vize Soruları Eğitim Sosyolojisi 2021 Vize Soruları 1 ) Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda açılan ilk sivil lisedir? a ) Darülfünun b ) Beşiktaş Lisesi c ) Darülmuallimin d ) Galatasaray Lisesi e ) Fenerbahçe Lisesi Cevap : d ) Galatasaray Lisesi 2 ) Aşağıdakilerden hangisi Alex Inkeles’in eğitimin modernleştirici rolünün tespit edilebilmesi için geliştirdiği somut…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 14 days ago
Text
Küreselleşen Dünyada Toplumsal Meseleler 2020 Final Soruları
Küreselleşen Dünyada Toplumsal Meseleler 2020 Final Soruları
Küreselleşen Dünyada Toplumsal Meseleler 2020 Final Soruları Küreselleşen Dünyada Toplumsal Meseleler 2020 Final Soruları 1. 1982’den 2000 yılına kadar geçen süre içinde işçi dövizlerinde en büyük artışı sağlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye B) Meksika C)Cezayir D)İran E) Bulgaristan Cevap : B) Meksika 2.Jefry Sach’a göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi vasıfsız işçilerin…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 15 days ago
Text
Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2020 Final Soruları
Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2020 Final Soruları
Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2020 Final Soruları 1 ) Demokratik ve sivil planlama döneminde Barselona kültür odaklı dönüşümüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a ) Demokratik yurttaşlık programı ile eş zamanlı uygulanmış ve mahalle öne çıkmıştır. b ) Katalan dilinin öğretilmesi ve kültürel ritüellerin yaşatılması öne çıkmıştır. c ) Kültürün ortak kimlik üretmekteki rolü öne…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 15 days ago
Text
Estetik 2020 Vize Soruları
Estetik 2020 Vize Soruları
Estetik 2020 Vize Soruları Estetik 2020 Vize Soruları 1. Aşağıda Plotinos’un beden ve güzellik ilişkisine yönelik verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bedensel şeylerde zamana göre değişen bir güzellik vardır. B) Bedensel gerçeklik ile güzellik arasında zorunlu ve özsel bir bağ vardır. C) Bedensel şeyler göreli bir güzelliğe sahiptir. D) Beden ve güzellik ilineksel bağa sahiptir. E)…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 17 days ago
Text
Türk Sosyoloji Tarihi 2019 Vize
Türk Sosyoloji Tarihi 2019 Vize
Türk Sosyoloji Tarihi 2019 Vize 1- Niyazi Berkes’in Türkiye’nin toplumsal yapısı tartışmaları bağlamında kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Vize 2016 A) Toplumsal Yapı Tartışmaları B) Türk Düşününde Batı Sorunu C) Türkiye’de Çağdaşlaşma D) Türkiye İktisat Tarihi E) 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz? Cevap : D) Türkiye İktisat Tarihi 2- Sosyolojinin ilk dönemi için dile getirilen…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 17 days ago
Text
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-7
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-7
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-7 1- Aşağıdaki kavramlardan hangisi kişilik tanımlanırken vurgulanmaz? A) Nispeten kalıcılık B) Değişkenlik C) Zaman içinde tutarlılık D) Ayırt edicilik E) Benzersizlik Cevap : B) Değişkenlik NOT: Kişilik, bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsü olarak tanımlanabilir. Kişiliğin biraz farklı şekillerde…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 17 days ago
Text
Sosyoloji Tarihi 2 Vize 2019
Sosyoloji Tarihi 2 Vize 2019
Sosyoloji Tarihi 2 Vize 2019 1- Durkheim, modern toplumda artan intiharlara karşı, toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak bir önlem olarak aşağıdakilerden hangisini savunur? A) Mesleki başarıların sağlanması B) Bireysel kazanımların sağlanması C) Sosyal Yaşamın İyileştirilmesi D) Meslek birliklerinin güçlendirilmesi E) Maddi durumu iyileştirme Cevap : D) Meslek birliklerinin güçlendirilmesi 2-…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
paylasalimletshare · 18 days ago
Text
Kavanozu Kim Salladı?
Kavanozu Hep Sallıyorlar! 100 siyah karıncayı ve 100 kırmızı karıncayı toplayıp bir cam kavanoza koyarsanız hiçbir şey olmaz, ama kavanozu alır, şiddetle sallayıp masanın üzerine bırakırsanız, karıncalar birbirlerini öldürmeye başlarlar. Kırmızılar düşmanın siyah olduğuna inanırken, Siyahlarda düşmanın kırmızı olduğuna inanıyor. Oysa ki gerçek düşman kavanozu sallayan kişi. Aynısı toplum için…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 19 days ago
Text
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-6
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-6
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-6 1- Her hangi bir duygu hissettiğimiz zaman, bu hâlin beş temel bileşeni vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Uyaranı (olay, nesne ya da düşünce) fark etme B) Uyaranı algılama yani yorumlama ve değerlendirme C) Belirli bir duygu hissetme (hoş ya da nahoş; yaklaştıran ya da kaçınma uyandıran) D) Uygun fizyolojik tepkiler (kas gerginliği, hormon…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 20 days ago
Text
Sosyal Psikolojiye Giriş -2 Final Soruları
Sosyal Psikolojiye Giriş -2 Final Soruları
Sosyal Psikolojiye Giriş -2 Vize Soruları Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Final Soruları 6. Hedef Öğesinin Özellikleri 1. Aşağıdakilerden hangisi propaganda sürecinde mesaja maruz bırakılan kişiyi tanımlayan öğedir? A. Kaynak B. XHedef öğesi C. Ortam D. İletişim E. Hiçbirisi Cevap : B. XHedef öğesi 2. Aşağıdakilerden hangisi propaganda çalışmalarında hedef öğesinin özelliklerinden birisi…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 20 days ago
Text
Sosyal Psikolojiye Giriş -2 Vize Soruları
Sosyal Psikolojiye Giriş -2 Vize Soruları
Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Vize Soruları 1. Tutumlar 1. Bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilim olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. benlik B. gruplar arası ilişki C. sosyal biliş D. tutum E. uyma Cevap : D. tutum 2. Aşağıdakilerden hangisi tutum araştırmalarının amaçları arasında…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lolonolo-com · 21 days ago
Text
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-5
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-5
Psikolojiye Giriş 2 Ünite-5 1- Bilişsel yaklaşımın motivasyonel süreçlere bakış açısına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İnsanlar yalnızca kendi kanı/inançları nedeniyle motive olabilirler. B) Eğer birey için ulaşılacak ödülün bir anlamı yoksa motive olmayabilir. C) Bir birey yardım etmeyi önemsiyorsa, yardım etmiş olmak onun için ödül sayılır. D) Ödül hakkındaki beklentilerin…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
dusunce-sarkaci · 21 days ago
Text
“Hani bazı insanlar vardır, anlaşılmadıkları için bahtları kararmıştır. Bu türlü insanlar herhalde yalnız maddeye önem veren, onun dışında her şeyi değersiz sayan insanlarla çevrildikleri için bahtsız oluyorlar. Etraflarında kendi ruhlarına doğru eğilip onu seyretmek hevesini duyan kimse yoktur.”
Şevket Rado - Ümit Dünyası / Yalnız Madde Değil
4 notes · View notes
dusunce-sarkaci · 21 days ago
Text
“Yalnız yemesini, içmesini, giyinmesini düşünen, yalnız para peşinde koşan, maddi refahın içine gömülmüş fakat her türlü insanlık duygu ve heyecanlarına yabancı kalmak bahtsızlığına kendini tutsak etmiş bir insan, üstünü başını, evini etrafını düzeltmiş olabilir ama ruhunu ‘tamtakır, kuru bakır’ dedikleri cinsten bir yoksulluğa bırakmış demektir. Kökü sulanmadığı için kurumuş, yeşil yapraklar  ve renk renk çiçekler açmak fırsatını bulamamış bir fidan gibi o ruh da güneşten, yağmurdan ve esen rüzgarlardan pay alamadan sert kabuğu içinde kavrulacaktır.”
Şevket Rado - Ümit Dünyası / Yalnız Madde Değil
2 notes · View notes
dusunce-sarkaci · 21 days ago
Text
“İnsan yalnız para kazanmakla, mal mülk edinmekle zengin olmaz; iyi huylarla, başkalarına çekinmeden kendinden bir şey vermekle de zengin görünebilir. Unutmayalım ki bu dünya, pazar dışında da bir alışveriş dünyasıdır. Hepimiz birbirimizden bir şeyler alırken gene birbirimize bir şeyler vereceğiz. Ama bu alışverişte bahis konusu olan para değildir; ufak tefek dikkatler, yapılabilecek küçük veya büyük yardımlar, başkalarına faydalı olmak, onları mesut etme imkânlarıdır. Gönülden bir gülümseyiş, candan bir el sıkış, sevgi ile dolu bir bakış bir insanın bütün bir gününü saadet içinde geçirmesine sebep olabilir. Üstelik bunlar bize hiç de pahalıya mal olmaz, sermayeden de bir şey kaybetmeyiz.
Tatlı bir cümleyi yerinde, cömertçe harcayabilmek ne güzel şey!”
Şevket Rado - Ümit Dünyası / Hasisliğin Bir Başka Türlüsü
0 notes
dusunce-sarkaci · 21 days ago
Text
“Bir yazarın dediği gibi dostlarımız akrabalarımızdan daha önemlidir. Çünkü insan dünyaya geldiği zaman akrabalarını hazır bulur. Onlarla ister istemez yakınlık edecektir. Halbuki dostlarını kendisi seçer.”
Şevket Rado - Ümit Dünyası / Komşuluk 
4 notes · View notes
iyiyimlaben · 25 days ago
Text
Tumblr media
Ayın sonunda vizelerim vardır ama ben Korece çalışıyorumdur 👍🏻👍🏻👍🏻
3 notes · View notes