Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#solukmavipapatya
grafomanininacilari · 4 hours ago
Text
O gün ben mutlu olmuştum. İnanabiliyor musun? Ben mutlu olmuştum..Buz tutmuş sandığım kalbim, kanatlanıp uçmuştu.Ve en önemlisi ne biliyor musun? Ben o güne dek hiç bu kadar güvende hissetmemiştim..
10/05/18
7 notes · View notes
uranuskedisi · 7 hours ago
Text
Hem zaten anılar neye yarar ki? Yaşanmış şeylerin artık bittiğini, bir daha yaşanmayacağını, zamanın bir yerinde, ulaşılmaz bir parçasında kaldığını anlamaya mı?
Tumblr media
2 notes · View notes