Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#siyah beyaz fotoğraflar
neptungibi · 6 days ago
Text
𝓼𝓮𝓷𝓭𝓮 𝓫𝓮𝓷𝓲𝓶 𝔂𝓪𝓻𝓲𝓷𝓲𝓶 𝓿𝓪𝓻
Tumblr media
14 notes · View notes
ebruliisblog · 10 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Hayatı siyah beyaz yaşamak varken çok renkli kalıyoruz. Üzerine yılların tozu birikmiş anıları, ele avuca sığmaz sevdaları ve ömrü bir fotoğraf karesine sığdırabilmek...
2 notes · View notes
infitahiezhar · 11 days ago
Text
Tumblr media
"Avareyim, asudeyim, yorgunum.
Bilmiyorum neden sana vurgunum."
Nurullah Genç
158 notes · View notes