Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
40% of users visit Tumblr between 1 and 30 times a month.
#pembe
kedilipastadilimi · 18 days ago
Text
Tumblr media
Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum… Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum.
1 note · View note
gezibiletim · 19 days ago
Text
Japonya'da yeniden doğuş: Kiraz çiçeği sakura zamanı
Japonya’da yeniden doğuş: Kiraz çiçeği sakura zamanı
Japonya denince akıllara ilk gelen pembe çiçekli ağaçlarla çerçevelenmiş görkemli tapınaklardır. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan bu pembe çiçekli ağaç, yeniden doğuşu simgeleyen “sakura” ya da “kiraz çiçeği” olarak biliniyor. Sakuralar, yılda yalnızca bir defa mart ayının sonu ile nisan arasında açıyor. Sakuraların açtığı bu dönem, tüm Japonya’da coşkuyla kutlanıyor.      Sokakların…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
sadecebekledik · 20 days ago
Text
Umutlarım vardı. Dağlara, taşlara bazen denize anlattığım umutlarım... Kimsenin bilmediği, duymadığı, görmediği umutlarım... Bir annenin hiçbir zarar gelmesin diye sakındığı çocuğu gibi en derinimde, en değerlimde sakladığım umutlarım vardı.
10 notes · View notes
a-r-t-e-m-i-s-s · 21 days ago
Text
Aptal aptal hatalar yapmak istiyorum. Saçma şeylere hayran olup peşinden gitmek istiyorum. Ne bileyim böyle biraz kendim için yaşamak istiyorum.
1 note · View note
resimarama · 2 years ago
Text
Pembe Gül Resmi
Pembe Gül Resmi - - -, - - Pembe, Pembe Gül Resmi Fotoğraf, Pembe Gül Resmi Hd Resim, Pembe Gül Resmi Resim, Pembe Gül Resmi Wallpaper, Resmi -, Çiçek Resimleri - #Pembe, #PembeGülResmiFotoğraf, #PembeGülResmiHdResim, #PembeGülResmiResim, #PembeGülResmiWallpaper, #Resmi - , #ÇiçekResimleri -, Resim - Resim Arama Resim Sitesi
0 notes
sadecebekledik · 28 days ago
Text
Sen de gittin. Biliyorum hiç benim değildin ama sanki hep varmışsın gibi gittin bu sefer. Bir daha gelmeyecek gibi, bir daha gözlerimin içine duygusuz bile olsa bakmayacak gibi gittin. Seni sevdiğimi öğrenemeden gittin hem de...
18 notes · View notes
melikeecl · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
"Sen yokken ne ay vardı göğümde ne yıldızlar."
17 notes · View notes
bulutuncicegi · a month ago
Text
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
14 notes · View notes
bomontilihayallerr · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Benim Pamuk Oğlum 🧡
3 notes · View notes
aestethicceylan · a month ago
Quote
Her pembeden aestethic olmaz
Ceylan’dan sözler
0 notes
roombaton-resort · 3 hours ago
Photo
Tumblr media
Molly and I have a new secret greeting
11 notes · View notes
roombaton-resort · a day ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
We’re all a little weird, buddy
1 note · View note
roombaton-resort · a day ago
Video
Lolly singing power metal to a pair of tulips is so absolutely on-brand
23 notes · View notes