Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#oğuzataysozleri
sena-a · a month ago
Text
Beklenen hep geç geliyor; geldiği zaman da insan başka yerlerde oluyor.
Oğuz Atay
2 notes · View notes
sena-a · 4 months ago
Text
Tumblr media
Yaşar gibi yapmaktan, özlemez gibi yapmaktan, iyiymiş gibi yapmaktan, nefes alıp onu içimde tutmaktan, o nefeste boğulmaktan sıkıldım. Ki nefessizlikten değil nefesten boğulmaktır marifetimiz…
4 notes · View notes
sena-a · 5 months ago
Text
İçimden şehirler geçiyor, sen her durakta duruyor, inmiyorsun.
-Oğuz Atay -
Tumblr media
21 notes · View notes