Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#magány
Text
Elvesztettem magam
2 notes · View notes
antiszocialis-lany · 17 hours ago
Text
Régebb azt kívántam hogy egyedül lehessek, hogy tudjak gondolkodni.
De vajon mikor lesz vége ennek a magánynak?
1 note · View note
ejjeli-lepke · 18 hours ago
Text
A négy kötődési típus
A következőkben a négy kötődési típust vesszük sorra. Ezek a biztonságos, a szorongó-aggodalmaskodó, az elutasító-elkerülő, illetve a bizalmatlan-el kerülő. Az egyes típusok leírását olvasva gondoljuk át, mely berögződésekkel vagy viselkedésmintákkal tudunk azonosulni, illetve azt is, mi befolyásolta ezek kialakulását, például gyermekkori tapasztalatok, a saját vérmérsékletünk vagy személyiségünk, esetleg korábbi kapcsolataink. Mindennek célja nem a hibáztatás vagy a felelősök keresése, hanem az, hogy jobban megértsük saját magunkat és a minket körülvevő embereket.
Biztonságos: A biztonságosan kötődő felnőtt helyes önértékeléssel rendelkezik, szívesen beszél az érzéseiről, és képes kifejezni az igényeit. Bízik a partnerében, támogatja őt, és vigaszt tud nyújtani a számára. Képes építő jellegűként kezelni a konfliktusokat, és pozitív végkimenetelre számít. Az emberek nagy része, 50-60 százaléka ehhez a típushoz tartozik.
Szorongó-aggodalmaskodó: E típus azon felnőttekre jellemző, akik nincsenek tisztában saját értékükkel, és bizonytalanok magukban. Rendkívüli módon vágynak  szeretetre és az intimitásra, azonban a szorongásuk miatt túlzottan ragaszkodóvá és féltékennyé válnak. Megeshet, hogy egy-egy kapcsolatban elveszítik önmagukat, és elhanyagolják egyéb kötelezettségeiket. Bűntudat keltéssel vagy gyakori konfrontációval próbálják meg maguk mellett tartani partnerüket, amikor fe nyegetve érzik magukat, vagy úgy vélik, nem kapnak elég figyelmet.
Elutasító-elkerülő: Az e típusba tartozó felnőttek igyekeznek érzelmileg nem közel kerülni másokhoz, illetve gyakran gondot okoz számukra hűségesnek maradni egy párkapcsolatban. Legbelül vágynak a kapcsolatra, ám önbizalomhiányuk és az attól való félelmük miatt, nehogy elnyomják őket vagy fájdalmat okozzanak nekik, falakat építenek maguk és párjuk közé, illetve nem mernek sebezhetőnek mutatkozni. Olykor meleg érzelmekkel, máskor viszont ridegen reagálnak, gyakran egymással el lentétes érzéseket közvetítve, és a laza vagy a ki
Bizalmatlan-elkerülő: E típusba tartoznak azok a felnőttek, akiknek félelmeik és a bizalom hiánya miatt rendkívül nehéz közel kerülniük másokhoz. Olykor félénknek vagy magányos farkasnak titulálják önmagukat. Konfliktus esetén nehezükre esik lecsillapodni, vagy valódi igényeiket kommunikálni partnerük felé. Agresszívvá vagy irányítóvá válhatnak, és tudatmódosító szerekhez fordulhatnak.
Bizalmatlan-elkerülő: E típusba tartoznak azok a felnőttek, akiknek félelmeik és a bizalom hiánya miatt rendkívül nehéz közel kerülniük másokhoz. Olykor félénknek vagy magányos farkasnak titulálják önmagukat. Konfliktus esetén nehezükre esik lecsillapodni, vagy valódi igényeiket kommunikálni partnerük felé. Agresszívvá vagy irányítóvá válhatnak, és tudatmódosító szerekhez fordulhatnak.
Remélhetőleg mindenki látja, nincs egyedül azokkal a problémákkal, amelyeket korábbi kapcsolataiban tapasztalt. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy ezek a kategóriák nincsenek köbe vésve. 
Shrein H. Bahrami - Társ a magányban
1 note · View note
ejjeli-lepke · 18 hours ago
Text
Tulajdonképpen nem a többiekhez, hanem a saját magához fűződő kapcsolatán kell dolgoznia.
Shrein H. Bahrami - Társ a magányban
0 notes
ejjeli-lepke · 18 hours ago
Text
,,Miért nem mondja nekünk senki, hogy szembenézni a félelmeinkkel sokkal hatékonyabb (és érdekesebb). mint mindent megtenni azért, hogy elmeneküljünk előlük?" Ha hajlandóak vagyunk szembenézni a félelmeinkkel, sokszor kiderül, hogy amitől féltünk, sokkal könnyebben kezelhető és gyakran kevésbé szörnyűséges, mint ahogyan gondoltuk.
Shrein H. Bahrami - Társ a magányban
1 note · View note
Text
Hidd el, bármennyi kört lefuthatsz azért, aki előtte a kisujját sem mozdította érted. Elhitetheti, hogy most más lesz, hogy most jobban akar vagy szeret, hogy nem múltak el az érzései.
De kérdezem én, milyen érzések azok, amik előtte pillanatok alatt elmúltak?
2 notes · View notes
pillanatnyinapsutes · a day ago
Text
Esti esőben sírom el neked,
mennyire féltem, hogy beléd szeretek.
Most, hogy megtörtént félek, elveszek
Hisz jövődet mással képzeled.
0 notes
mynameisgabriella · a day ago
Text
Egy nap a neved csak egy lesz a sok közül.
16 notes · View notes
yes-please-13 · a day ago
Text
54. Szeretlek. - akartam mondani. Mindig megijedtem, nem viszonzod.
“rEn”
2 notes · View notes