Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#linguistics
etymology-findings · 46 minutes ago
Text
Daily Etymology #68
Dribs and Drabs (in small or scattered amounts)
Drib is an obsolete noun meaning drop, from the word drip. Drab, of the same meaning, is almost certainly just a variation of drib made up for the use of the phrase to make it sound bouncy. However, the phrase did inspire a different use of drab, wherein it came to mean a small amount of money. Drab in this sense of the word is most likely unrelated to drab meaning a type of cloth or drab meaning a promiscuous woman.
1 note · View note
nurknabo · an hour ago
Text
Miaj duboj el Lingua Latina Per Se Illustrata klarigitaj (aŭ preskaŭ)
Do, kiel mi diris en la lasta afiŝo pri Lingua Latina, la ĉapitro 11, mi guglis la dubojn kiujn mi menciis tie kaj mi skribos ĉi tie kion mi trovis. Ek.
Kiel scii ĉu genitiva pluralo en tria deklinacio havas finaĵon -ium aŭ -um
Ĉi tio estas pli kompleksa kaj densa temo, do mi komencas parolante pri ĝi por diri ke baldaŭ estos aparta afiŝo por ĉi temo, por ke ĉi tiu ne estu tre longa.
Id x Hoc
La dubo aperis en la frazo de ĉapitro 11: "Syra, quae male audit, id quod medicus dicit audire non potest".
Guglante pri ĉi tio, mi eksciis ke ne nur "id", sed ankaŭ "is" kaj "ea" ankaŭ estas uzataj kiel montraj pronomoj. La klarigo estis simpla: "hic", "haec" kaj "hoc" estas montraj pronomoj, tio estas, ili estas pli uzataj por indiki aĵojn. "Is", "ea" kaj "id" estas uzataj kiam la antaŭanto (la substantivo al kiu oni aludas) estas reciproke komprenata, aŭ por ĝeneralaj asertoj.
Mi ekpensis ke "is" kaj aliaj estas nur personaj pronomoj, kaj, eĉ estante strange al multaj uzi personaj pronomoj kiel montraj, ĝi estas normala en la latina. Sed mi vidis en Latin Is Simple ke ili efektive estas ankaŭ montraj.
Tumblr media
Do, jes, ili ne estas ankaŭ uzataj kiel montraj pronomoj, ili estas ambaŭ personaj kaj montraj pronomoj.
Ĉar mi neniam vidis ion tian en alia lingvo, mi tute ne komprenis kiam mi legis la frazon. Tamen, Esperanto havas similan kazon. La uzo de "ĝi" multfoje estas kiel montra pronomo. Eĉ tiam, ĝi ne estas uzata kiel la frazo, kaj mi ne pensis pri la eblo. Ĉiuokaze, la problemo estas solvita! Sekva.
Neque x Nec
Okazis io diferenca dum la serĉado: kiam mi guglis pri ĝi, mi simple trovis Nenion. Estas kvazaŭ neniu demandis ĝin nenie.
Kion mi pensis estis ke ambaŭ estas samsignifaj, kun nenia diferenco inter ili, do pro tio neniu havis bezonon demandi. Do jen la plej facila serĉado ĝis nun. "Nec" estas laŭvorte mallongigo de "neque". Kvankam mi pensas ke "neque" estas pli emfaza ol "nec", pro esti pli longa, kaj skribe kaj parole.
Atque x Et
Unue mi guglis kaj trovis klarigojn kiel "'et' kunigas nerilatajn vortojn, kaj 'atque', rilatajn vortojn". En la sama retejo, oni rekomendis du filmetojn, de sama ulo. Unu el ili estas ĉi tiu: https://youtu.be/N5qLUkb4Ctw.
Lia kanalo ŝajnas esti bona, cetere. Mi vidis ke li klarigas plurajn aferojn pri la latina, kiuj probable estos utilaj por mi estontece.
"Et" ŝajne estas la plej simpla el ĉiuj. Ĝi estas simple "kaj", nenio pli aŭ malpli. Pluklarigante, ĝi konektigas du nerilatajn vortojn. Aŭdinte la klarigon pri la sekvaj kaj-oj, mi pensas ke la "ne rilato" signifas ke la parolanto nur volas mencii du aferojn, kaj ne estas nenia senco inter ili, nenia ideo transpasanta.
Nun parolante pri "atque", ĝi havas mallongigon: "ac". Kaj kune kun ĉi malkovro mi vidis iun demandante ĉu ĉiuj vortoj finaĵantaj en "-que" havas -c mallongigon. Ulo respondis dirante ke ne.
Sed kio demandigis min estas ke la libro diras ke ekzistas "atque" kaj "ac", sed, antaŭ vokaloj kaj letero H, nur "atque" devas esti uzata, dum "ac" povas esti uzata antaŭ io ajn. Tamen ne estas la sama klarigo kun "neque kaj nec". Kial? Ĉu oni povas, do, uzi "nec" antaŭ vokaloj? Se jes, kial kun unu oni povas, kaj kun la alia ne?
Nu, ni parolu pri "atque" mem. Unue mi vidis ke ĝi estas "kaj", sed kiu emfazas la sekvan vorton. Tamen mi vidis libre ke ĝi ne sencas, ĉar ne ŝajnas ke la frazo vere volas emfazi la vorton post "atque". Do mi spektis la filmeton menciitan supre, kaj ĝi diras ke vortoj kunigitaj per "atque" havas pli fortan rilaton ol tiuj kunigitaj per "et". Ĝi faris ĉion, sed ne helpis min kompreni. Ĉar mi ne komprenis kio estas ĉi "rilato". Poste ĝi donas tradukojn al ĉi vortoj, kiuj igis min havi ideon pri kio estus la rilato. Jen:
And (kaj)
And so (kaj tiel)
And also (kaj ankaŭ)
And besides (kaj krom)
And yet (kaj tamen)
And then (kaj do)
Kaj ĝi finas dirante ke la senco povas esti tio kion la skribanto sentis tiumomente, kiu signifas ke la reala senco povas esti netradukebla. Ho ve. Kaj evidente ĝi ankaŭ okazas kun frazoj en la libro. La sola maniero ekscii tradukon estas laŭ kunteksto. Nu, la rilato, do, estus: dum "et"-kunigo havas nenian rilaton inter unu la alia, "atque"-kunigo montras iel ke ambaŭ vortoj kunlaboras al unu sama ideo. Mi ne povas klarigi plu, ĉar mi vere ne komprenas ĝuste.
Tamen mi provis kompreni laŭ la tradukoj. Provante kompreni, mi rimarkis ke "atque" aperis ofte inter du agoj, kiuj plenumiĝas unu post la alia.
Quintus oculos caludit atque dormit.
I ad oppidum, Syre, atque medicum arcesse.
Medicus pedem Quinti spectat atque digitum ad pedem eius tangit.
Ne estas du vortoj, sed du frazoj, tamen la regulo restas: "atque" kunigantas du rilatajn aferojn. Kaj la traduko "kaj ankaŭ" havas sencon ĉi tie, kvankam mi pensas ke ne necesas ĉiam traduki tiel.
Mia ĉefa problemo estas sukcesi vidi en "atque" la sama senco kiun mi vidas en la "kaj-oj" liste supre, eble ĉar mi ne havas ion tian en mia denaska lingvo.
Eĉ tiam, estas konfuzo: "-que", priparolita sube, ankaŭ estis uzita sammaniere. Tamen, mi rimarkis etan diferencon, pri kiu mi parolos sube.
Do, jen la uzo de "atque". Mi ne komprenis ĝin tute. Eble mi komprenis, kiam la libro uzi ĝin alimaniere.
Rapida komento. Mi vidis ulon klarigante ĝin, kaj li donis ekzemplon: "Mulier atque mater", kiun li tradukis "virino kaj ankaŭ patrino". Sed mi havis demandon: se "atque" montras rilaton inter vortoj, do ĉu ĝi signifas ke ĉi tiuj ambaŭ vortoj aludas al sama persono? Tio estas, persono kiu estas viro kaj patrino. Mi ne kredas ke ĝi estas du homoj, virino kaj patrino, ĉar ĉi-kaze mi vidis ke estas uzata "-que". Mi klarigos sube.
Ĉiuokaze, ni nun certas: kiam la libro diras ke " vorto = alia", ĝi ne veras. Egalsigno signifu ke ambaŭ samas, sed, kiel mi suspektis, la vortoj ne estas samsignifaj, nek ĉi tiu, nek plej parto de la aliaj.
La tria maniero diri "kaj": -que
Mi forgesintas ĝin komence. Mi memoris ĝin ĉar uloj ne nur demandis pri "atque" kaj "et", sed ankaŭ pri "-que".
Nu, ĝia uzo ŝajnis simpla unue, sed ĉar ĝi estas la latina, mi ĝis nun pensas ke mi iel miskomprenis aŭ miskomprenos la uzon. Mi ankaŭ kredas ke devas esti ekceptoj, kazoj kie ĝi estas uzata, tiaj kazoj kiujn mi neniam pensus ke eblus.
Resume, laŭ tio kion mi komprenis, "-que" estas uzata kiam oni parolas pri du parto de tuto. Oni ofte diras ke ĝi montras fortan rilaton inter la du aferoj, eĉ pli forta ol "atque". Mi kredas ke ĉar ĝi parolas, kiel dirite, pri du parto de io, kvankam mi kredi ke la "rilato" de ambaŭ ne samas.
Vidante aferojn ĉi-maniere, mi relegis la libron. Unu uzo kiun mi tre memoras estas "arcus sagittaque" (pafarko kaj sago). Ĝi tute sencas. Ĝi ne estas "arcus et sagitta", kvazaŭ ambaŭ estus io nerilataj, aŭ "arcus atque sagitta", kiu estus kiel "pafarko kaj ankaŭ saĝo", aŭ "pafarko kaj do sagitta", sed ili estas du aferoj sed kiuj signifas unu, du partoj de tuto, de armilo. Arcus sagittaque.
En la filmeto kiun mi spektis, la ulo donas la ekzemplon SPQR, Senatus Populusque Romanus (Senato kaj Popolo Romanoj). Ĉi tie, ĉi du vortoj, Senatus kaj Populus, signifas du parto de la registaro de la Romia Respubliko, ne la du izolite. Do, "-que" uzatas.
Tamen...
Ek, mi ĉiam diras ĉi tion: ni parolas pri la latina ĉi tie. Estas, kompreneble, pli da kazoj ĉi tie. Mi trovis ĝin en Wiktionary, kiu donas bonan klarigon pri ĝin. "-que" estas ankaŭ uzata en la sekvaj kazoj:
Uzata unuope por ligi vortojn kun rilataj signifoj: Jus fasque (leĝo kaj dia volo); Fames sitis que (malsato kaj soifo)
Kun komparativoj: plus plusque; minus minusque (malpli kaj malpli)
Kaj uzo interesa kaj feliĉe facile komprenebla:
Kun vortoj kun kontraŭaj signifoj: pace belloque (kun paco kaj milito); parvis magnisque (kun malgranda kaj granda)
Interese, mi agnoskas.
Dubo: se estus pli ol du vortoj, ĉu la lokigo daŭras? Mi vidis neniun frazoj kun tri aŭ pli vortoj. Ni supozu ke estas tri-parta armilo. Ĉu la lasta vorto havus "-que"? Mi neniam vidis frazon tian, sed mi kredus ke ĝi havus. Mi ne vidas sencon, se ĝi ŝanĝas, ĉar kio restas estas "et" kaj "ac", kiujn mi kredas ne havi sencon ĉi tie.
Uzado parlante pri familiano
Mi ne scias kial Wiktionary ne donis ĉi signifon, sed mi vidis aliloke ke ĝi ankaŭ uzatas kiam oni parolas pri familio. Do, se mi diras "patro kaj filo", latine ĝi estus "pater filiusque". Mi eblus kun pli ol du vortoj, "pater, mater kaj filoj" estus "pater, mater filiique".
Unu el uzadoj samas al "atque", sed...
Mi ne scias kiel, sed tiel ĝi funkcias: same kiel "atque", "-que" ankaŭ kunigas du agojn, kiuj okazas unu post la alia, sed la diferenco estas ke la dua ago havas akuzativon.
Sumite ceteras rosas easque in aqua ponite.
Kaj ŝajne la vorto ne bezonas esti objekto de verbo, ĉar la samo okazas ĉi fraze:
Iam Iulius in vllla est et ab Aemilia liberisque laetis salutatur.
Kial ĝi ŝanĝas kiel estas akuzativo aŭ dativo? Mi tute ne scias. Sed ĝi okazas.
Kaj finfine ni finiĝas
La afiŝo fariĝis pli granda ol mi pensis... Kaj eĉ mankis unu temo. Mi ne volis dividi ĝin en unu pli parto, kreante tri. Evektive ne estas multa afero, oni povas legi ĝin facile kaj rapide. Do, iel la duboj estis responditaj. Nun nur la praktikado povas helpi mi tute kompreni ĝin, kaj kompreni la kromajn uzojn. Ĝis la sekva afiŝo!
0 notes
simuran · 3 hours ago
Text
I'm done with the two worst exams, hurray! Now I only have three ahead of me, but I feel pretty confident about them, thankfully
5 notes · View notes
gwendolynlerman · 3 hours ago
Text
Languages of the world
Sinhala (සිංහල)
Basic facts
Number of native speakers: 17 million
Official language: Sri Lanka
Language of diaspora: Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Singapore, United Arab Emirates, United Kingdom, United States
Script: Sinhala, 56 letters
Grammatical cases: 8
Linguistic typology: fusional, SOV
Language family: Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Southern Zone, Insular Indic
Number of dialects: 4
History
9th century - earliest surviving literature
3rd century-7th century - Proto-Sinhala
7th century-12th century - Medieval Sinhala
>12th century - Modern SInhala
Writing system and pronunciation
These are the letters that make up the script: අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ජ ඡ ඣ ඤ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ළ ශ ෂ ස Zස හ ෆ.
Stress occurs either on a long or heavy penultimate or ante-penultimate syllable.
Grammar
Nouns have two numbers (singular and plural) and eight cases (nominative, genitive, dative, accusative, instrumental, locative, ablative, and vocative).
Demonstrative pronouns feature a four-way distinction: close to the speaker, close to the addressee, close to a third person who is present, and close to a third person who is not present.
Verbs are conjugated for tense, mood, aspect, and voice. Active, causative, and involitive verbs are distinguished.
Dialects
There are four dialects: Uva Province, southern, up-country, and Sabaragamu. They differ in phonology, morphology, and lexicon.
Sinhala also has a diglossia situation in which the literary and the spoken language substantially differ from each other.
9 notes · View notes
gotticalavera · 5 hours ago
Text
"Anata"
I have this HC ZukAang going around my head and I need to get it out.
I really like the HC in which the ATLA universe has a Common Language to communicate with other nations, because they all have their own native language.
When Aang and Zuko become a couple, Aang has many affectionate nicknames for Zuko, although most only serve to annoy the Fire Lord, such as "Sifu Hotman".
But there are two petnames that do manage (blush) to affect Zuko when Aang uses them in public (or at least one).
The first is "Anata" which would be a more loving way to refer to a "you". It is one of the ways to show affection and love in Common Language with accent Fire Language.
The second nickname cannot be said in public and can only be used when they are exclusively alone, because it is in the Fire Language. Even though Aang still has an accent from his Native Language and his expression is old-fashioned ... When he speaks Fire Language, he sounds so provocative and charming that it makes Zuko nervous.
Not to be left behind, Zuko is secretly learning Air Language.
Tumblr media
3 notes · View notes
langwidge · 5 hours ago
Text
Spent the evening directing the word “ingredience” and now I feel lightheaded
0 notes
ishiplove · 5 hours ago
I love your Trese reblogs!!! I haven't watched the animated version yet. But I did read it years ago so it's amazing how it's gaining recognition from all over the world.
I love Crispin and Basilio, they were so fun to read in the comics so I hope they're the same in the animated one hahaha
What are your favorite scene/s and character/s from Trese???
Hi there 💕
This is a long reply and some spoilers. Bear with me XD
This show is the best. I learned a lot about Filipino mythological creatures like tikbalang, wind people, aswangs etc. Very different from what I know here which is rooted in Malay folklore. The similarities I find are manananggal and jiangshi.
We call it penanggal here and for people from Sabah (me), we call it balan-balan. Can't even said it out loud. We don't want her to find us don't we?
The most interesting part is manananggal have wings while balan2 doesn't. I thought she's an aswang in the show lol. But the Wikipedia said, she's technically an aswang too. "shrugs shoulders"
Now about jiangshi. I'm gonna assume she is because in the last episode she looks like one.
I think the most similar ghost to jiangshi is pocong. Most people I know agreed that's the scariest. That thing is fast and if you could catch it, it can grants you all the riches you wanted. That's what they told me anyway. Yet again, we're too scared to said it out loud. We call it "gula-gula" after that famous White Rabbit candy. Haha..
Really excited about jiangshi tho. She seems to have a beef with Alex. So I expect there will be another epic fight scene.
Okay enough of that 😂
I love Crispin and Basilio too. Calling Alex "Bossing" really reminds me of a Sabahan slang of "bossku". It's adorable, you can tell they are close with each other. And yes, they're very fun to watch. They're good looking, energetic, hilarious and loving too.
And loyal. Very loyal. Which makes me love them more.
I love Alex too and it's hard for me to know which is my favorite right now because she's awesome.
Sighs, I love all of them. 💓💓💓
Tumblr media
From a twitter thread I read, people said she's both a Lakan and a Baybalan which made this show very important. I don't know about the Lakan title but I'm gonna assume from the thread I read that she's in fact royalty.
The baybalan one I could relate to another culture I know. For the Kadazan-Dusuns, we have a priestess called bobohizan/bobolian. It's a very feminine role, which is also the same for the baybalans.
And my favorite scene? THIS
Tumblr media
HOT DAMN, YOU GO WOMAN
I love this show for another reason.
A SOUTHEAST ASIAN WOMAN, PEOPLE. IN A BADASS LEADING ROLE. ON NETFLIX. WHERE PEOPLE ALL OVER THE WORLD COULD WATCH. DO YOU KNOW HOW MUCH THIS MEANS TO ME?
It doesn't matter if you're from Thailand, Indonesia, Myanmar or even Malaysia. When you see a character just like ALEXANDRA TRESE, you feel this sense of pride. You felt seen.
32 notes · View notes
shosta · 7 hours ago
Text
alright kids!!! you know what time it is!!! time for a deep dive into the north american definition of "nonplussed"!!!!
1 note · View note
executivedoughnut · 8 hours ago
Text
fun language stuff:
in french, "le farniente" is a noun meaning "lazying about, idleness"
and it's funny, because if you break it apart: "far" + "niente", those are Italian words meaning "to do" + "nothing"
it's also funny because it looks like the french are insulting the italians by using an italian word to specifically mean something negative
ah, languages!
0 notes
juliamccartney · 9 hours ago
Text
TODAY'S A GOOD DAY TO WORK TOWARDS YOUR FUTURE GOALS
1 note · View note
parakosms · 11 hours ago
Text
sighs.....I'm gonna have to use Google Translate a lot for Daichi, aren't I
1 note · View note
too-cool-for-facebook · 11 hours ago
Text
I was looking at this photo of an Egyptian mural,
Tumblr media
when my brain got distracted by asking, "Why does that look like Chinese?"
Tumblr media
and now I'm just here like 🤔
- - - - - - - - -
Tumblr media
2 notes · View notes
linguistwho · 13 hours ago
Text
Tumblr media
Word of the Day - Day 1001: Spin
13 notes · View notes
shogikappa · 13 hours ago
Text
I suddenly had a 6am super tired random thought... In Japanese... 六回: Middle Chinese: liuk ghwai, Separate Ancient Jp pr: roku + kwai, Jp: rokkwai > rokkai 十回: MC: zrip ghwai, SAJP: zipu + kwai, Modern Jp jukkai I don't quite get how that came about Wouldn't that have been like: zipu + kai > zikkai > jikkai? But it does instead something like: zipu + kwai > zifu + kwai > zi(w)u + kwai > juu + kwai > jukkai
So I suppose what this implies is that words like "jukkai" are not actually "words" loaned as is (directly) but are composed of the smaller parts so the phonological change happens at morpheme level rather than "whole word" level
I mean I sorta thought it was that way but I've seen so much that just consider multi-kanji "words" as simply its unit I started thinking maybe kanji-units weren't relevant. (Putting aside that "jukkai" is probably not a Chinese "loan" but a vocab composed of 2 Chinese loans)
For clarity:
十回 is composed of the readings separately “zipu + kwai” historically, which if you combine them, would become modern Japanese zikkai. But this is not the case. “zipu” itself turns into modern “juu”, but only then does it combine with the following “kai”, and yet somehow the Chinese checked ending somehow comes back, creating “juu/jut + kai > jukkai”, suggesting that it is not “zikkai” one unit, but “zipu” one unit and “kai” another, so phonological changes happen on the basis of the kanji, not on the whole vocab-level.
0 notes
sociolinguo · 14 hours ago
Link
“High school students in Saskatchewan will be able to take Nakoda language courses starting this fall.
It’s the fifth Indigenous language class available to high school students in the province, which also offers Cree, Nakawe, Dene and Michif.
The province says in a news release that the Nakoda language curriculum was developed by Carry the Kettle Nakoda Nation with linguistic experts and knowledge keepers.”
19 notes · View notes
mintcarousel · 14 hours ago
Text
i really like the color coding on the titles for these skits? gives me a sense of the syntax and grammatical structure of Japanese
0 notes
codotafterdark · 15 hours ago
Text
I would like to take this moment to assure you all that CV!Batman eats pussy.
Thank you, that is all.
42 notes · View notes
dandelyle · 15 hours ago
Text
english is funny sometimes because this sentence makes sense:
i 2 have 2 much 2 do 2
1 note · View note