Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kryształ
nacpanafeta · 5 days ago
Text
Tumblr media
Nos pali, tętno przyspieszone, trudność w oddychaniu czego chcieć więcej
14 notes · View notes
migotka-blyskotka · 10 days ago
Video
#opaskadowłosów #kryształ #dostawadodomu #kobieta #nastolatka (w: Wałbrzych) https://www.instagram.com/p/CP6Y3HbHsok/?utm_medium=tumblr
0 notes
n4cp4n4-suk4 · 17 days ago
Text
Miałam z tym skończyć...
Nie wyszło jak zawsze.
Znów robię szczura gdzieś tam na ławce.
#My💎
~ (via @n4cp4n4-suk4 )
39 notes · View notes
mowmikociaku · 21 days ago
Text
Uzależnienie prowadzi do braku kontroli nad własnym życiem, jestem na dnie i tonę.
Nie chce pomocy, nigdy nie chciałam..
Niech czas mojego wiecznego snu nastanie, proszę o śmierć, błagam..
4 notes · View notes
mariabucardi · 24 days ago
Text
Angel Aura- Anielski Kryształ - Jak nawiązać kontakt z Aniołami, oczyszczenie aury | Maria Bucardi
0 notes