Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kitap kurdu
yorgunherakles · a day ago
Photo
Tumblr media
senin yüzün denize inen sokaklar dörtyol ağızları, su saatleri senin yüzün
ne zaman eğilsem yüzüne ben yüzün erkenden açan çarşılar
sanki çok uzun bir şiire çalışıyorum da ben yüzün ona en uzun uyaklar düşürüyor
hem kim bilir yüzünden sürülmüş bir düzyazıyımdır belki de ben
ilhan berk  
16 notes · View notes
yorgunherakles · 2 days ago
Quote
gerilimi boşaltmak için sıradan insan bir üstünlük ya da eşitlik duygusu tatmak ister ve bu özlemine yanılsamalı bir biçimde diğer insanın niteliklerinin değerini düşürmek ve bu değerlere karşı özel bir 'körlük' geliştirmek yoluyla erişir.
max scheler - hınç
14 notes · View notes
yorgunherakles · 3 days ago
Text
çevremizde yaşayan varlıkların karşılıklı ilişkileri konusundaki korkunç bilgisizliğimiz göz önünde bulundurulursa, türlerin ve çeşitlerin kökeni konusunda birçok şeyin açıklanmadan kalmasına hiç kimsenin şaşmaması gerekir.
charles darwin - türlerin kökeni
17 notes · View notes
yorgunherakles · 5 days ago
Photo
Tumblr media
o kadar bıktığın, kaçıp kurtulmak istediğin koca kent, o anda, sana dünyanın en erişilmez, en yaşanası yeri gibi geliyor, ışıklarıyla kıpır kıpır uzanıp gidiyor tepeler arasında. ne kadar uzak sana. ne kadar dışındasın.
erdal öz - yaralısın
19 notes · View notes
yorgunherakles · 7 days ago
Photo
Tumblr media
yarın gece gideceğim bu kentten bir ırmağa yolcuyum sular çekiyor beni yüreğimden başka taşıyacak yüküm yok sayılmazsa göğsümden düşen kuş ölüleri
sözüm yok işte yüzüm işte akşam sesimde anıların sessizliği
içimde acıyla yürüyorum yolları çoktandır yolumu ayırdığım bu kentten yorulsam da bir daha binmem o trenlere kimse karşılamasın istasyonlarda beni
kuşsuz bir kent gizli uzayan saçlarımda aşktan ve anılardan bir avuç külüm şimdi ardımda usulca akan küçücük sular bir onlar uğurluyor varacağım ırmağa
sözüm yok işte yüzüm işte akşam sesimde anıların sessizliği
sonunda bir soru gibi kaldım yine kendimle kentin kırık aynasında eksildikçe düşlerim söyle benim ömrüm bu kente uğradı mı sahi ben hiç ömrümü kendime yaşadım mı?
haydar ergülen - yarın gece
10 notes · View notes
duygusal-kedi · 7 days ago
Text
Dayımla kitap konuşuyorduk... doğum günüme de bir ay var.
Tumblr media
Amcaların nesli tükensin yaşasın dayılar!
4 notes · View notes
bhedana · 7 days ago
Text
Tumblr media
Istisnasız her çocuk hatalar yapar. Bu, insanidir ve öğrenmenin bir yoludur. Bir çocuğa yaptığı hataların ahlaksızlık olduğunu söylemek ve yasaklamak, öğrenmesini engellemek demektir. Bu nedenle gerçek ahlakın doğal tezahürü için çocuğun hata yapmasına ve yaptığı hatadan ders almasına izin verilmelidir.
Büyük Üstad Akif MANAF
0 notes