Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kitap önerisi
turkuazsubat · a day ago
Text
Dostoyevski - Karamazov Kardeşler
Tumblr media
    Dostoyevski, yaşamının son yıllarında başyapıtı Karamazov Kardeşler'i tamamladığında, Rus yazınında 'felsefe düzeyinde roman-tragedya denen türün de temelini attığının bilincinde değildi. Dostoyevski'nin yaşam birikiminin tümünü ve sanat gücünün doruğunu içeren bu roman, gerçekte insanı insan yapan ne varsa, onlara adanmış bir destan niteliğini taşır. Yazar, hiçbir romanında "Karamazov Kardeşler"de olduğu denli insan ruhuna inmemiş, insanoğlunu bu denli kesitler biçiminde, içgüdülerinin ve istencinin tüm görünümüyle sergilenmiştir. Bir aileyi konu alan ve bir felaketler zinciri olarak gelişen olay örgüsü, bireysel öğelerin yanı sıra, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısındaki Rus toplumunu da geçirdiği sarsıntıların tümüyle, dünya edebiyatında bir eşi daha bulunmayan bir sanat aynasından yansıtır.      Dostoyevski (1821-1881): Gerek 1840'ların ortalarından itibaren yayımlamaya başladığı Beyaz Geceler ve Öteki gibi uzun öykü-kısa romanlarıyla, gerekse Karamazov Kardeşler, Suç ve Ceza ve Budala gibi Sibirya sürgünü sonrası büyük romanlarıyla, insanın karanlık yakasını kendinden sonraki bütün romancıları derinden etkileyecek biçimde dile getirmiş büyük bir 19. yüzyıl ustasıdır. Karamazov Kardeşler, yazarın son başyapıtıdır.
2 notes · View notes
mavi-ama-serce · a day ago
Text
+Çok korkuyorum.
-Neden ?
+Öyle mutluyum ki, böylesine büyük müthiş bir mutluluk, insanı korkutuyor senin bu kadar mutlu olmana ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler.."
| Uçurtma Avcısı |
28 notes · View notes
serazad · a day ago
Text
Tumblr media
Kudüs Mekke'dir.
Kudüs Medine'dir.
Seven Kudüs'ü sevsin.
Doğmak isteyen Kudüs için doğsun.
Kudüs için doğmaya da değer ölmeye de...
Nureddin Yıldız
13 notes · View notes
turkuazsubat · 2 days ago
Text
Lewis Carroll - Alice Harikalar Diyarında
Tumblr media
   Aslında çocuklar için bilinen bu eser, Şerif İzgören’e göre dünyanın en iyi yönetim kitaplarından birisi. “Nereye gittiğini bilmiyorsan, nereden gittiğinin bir önemi yok.” adlı cümlesi ona bunu söyletmişti. Sadece bu da değil; Matrix filminin birincisinde ise ilk sahnelerden birine Neo’ya Beyaz Tavşan’ı takip etmesi söylenmişti. Alice’in başından geçen macerayı konu alan kitap, derinlemesine okunduğunda farklı öğütler veriyor bize. Bir şans vermeye ne dersin?
0 notes
paraspandaras · 2 days ago
Text
“ ...
Biliyorum
Aşkımız şu günlerde karanlığa mahkum bir prenses gibi
Ama olsun varsın
Günü geldiği vakit sevgilim
Orada olacağım
Sen de oradaysan şayet
Senin için yaşamaya devam edeceğim
Geçen zaman içinde her şeyimi kaybedebilirim
Ama seni asla kaybetmeyeceğim
Çünkü aşkımız
Aşkların en doğrusu
Aşkların en güzeli ... “
(Sinan Akyüz - İncir Kuşları)
1 note · View note
turkuazsubat · 3 days ago
Text
Anton Çehov - Üç Kardeş
Tumblr media
   Çehov’u zaten oyunlarından biliyoruz. Çoğu eseriyle adını günümüzde zikretmekteyiz. Asker bir babanın üç adet kızının Moskova’ya gitmenin yollarını aramasını, taşra hayatındaki sıkıntılarını dile getirir aslında bu eser. Gönül isterdi ki Rusya’da güzel bir tiyatro salonunda izlemek bu eseri. 
4 notes · View notes
"İnsanın kendiyle baş başa kalması en büyük cezaymış meğer."
Kadir Aydemir, Ay Yağmurları/Kaçış s. 58
20 notes · View notes
saireyn · 6 days ago
Text
İrade Terbiyesi | Kitap Önerisi
Tumblr media
Jules Payot, 1859 yılında Fransa’nın Chamonix komününde doğmuş olan bir eğitimci ve pedagogdur. (Babelio 2021). Payot’nun İrade Terbiyesi isimli kitabı ilk olarak 1895 yılında Fransızca olarak yayımlanmıştır. Bu yazımda önemli çevreler tarafından büyük övgüler almış olan bu eseri sizlere tanıtmaya çalışacağım.
Ünlü Türk yazar ve düşünür Cemil Meriç, İrade Terbiyesi isimli eser için: “Kaderimi tayin eden bir başka kitap da İbrahim Ethem’in tercüme ettiği “Terbiye-i İrade” başlıklı eserdir.” şeklinde bir yorumda bulunmuştur. (Payot 2020) İrade Terbiyesi “meseleye giriş, kişiye özel tavsiyeler, çevrenin önemi, iç kaynaklarımız ve irade psikolojisi” olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Bugüne kadar okumadığım için pişman olduğum kitaplar listesi yapmam gerekirse ilk sıralarda olacak kitaplardan biri de kuşkusuz İrade Terbiyesi’dir. Yazıldığı çağın tespitlerinden, müthiş ön görülerine kadar pek değerli olan bu eserin elbette benim iradem üzerinde de etkileri oldu. Hâlâ çağımızda birçok sorunu bulunan eğitim alanıyla ilgili tespitlerini oldukça yerinde bulduğum yazar, iradenin bilgiden daha önemli olduğu üzerinde duruyor.
Eğitim Sistemindeki Yanlışlıklar
“Eğitim sistemimizin en belirgin yanlışlarından biri öğrencilere öğrenmeyi öğreteceğine bilgi yüklemesidir.” sy.71
Bu tümce aslında bugünkü birçok soruna da ışık tutuyor. Günümüzde hâlâ ezberci, bilgi yüklü bir eğitim anlayışı hakimdir. Öğrenciler sürekli olarak sınavlara girmekte, ezberledikleri bilgileri sınav kağıtlarına aktarmaktadır. Bu eğitim metodunda bilginin sağlığını tartışmamıza bile lüzum yok. Bu metodun getirdiği psikolojik sorunları ele alırsak bu günümüzde daha mühim bir sorundur. Birçok öğrenci sınav stresi ve başarı kaygısı ile başa çıkmakta zorlanmaktadır. Öğrencilerin sahip oldukları bu duygu durumları neticesinde yaşam kaliteleri düşmekte ve sağlıkları tehlikeye girmektedir.
İrade Terbiyesinde İç ve Dış Etkenler
İrade terbiyesinde cesaretimizi kıran etmenler sadece eğitim sistemindeki yanlışlıklar ve eksiklikler değildir. Elbette kişinin kendi içindeki ve çevresindeki düşmanlarla mücadelesi de oldukça önemli bir etkendir. Örneğin, bir hayalimiz olduğu halde bunun için bir adım atmıyorsak, amacımıza ulaşmak için yeteri kadar mücadele etmiyorsak elbette başarısız oluruz. Bunun sonucunda da irademiz daha da zayıflar. Bu nedenle önce kendimizi terbiye etmemiz, temelimizi sağlamlaştırmak için adımlar atmamız gerekmektedir.
Bir ikinci önemli nokta ise çevresel etkenlerdir. Aklıma hep “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” tümcesi gelir bu konu açıldığında. Evet, çevremiz bizi şekillendiren önemli etkenlerden biridir. Tembel ve kendini geliştirmeyen insanlarla arkadaşlık etmeye başladığımızda bir süre sonra irademizin zayıfladığını hatta o arkadaşlarımıza benzer ortak noktalarımızın oluşmaya başladığını gözlemleyebiliriz. İşte bu irademiz konusunda tehlike çanlarının çalmaya başladığı zamandır. Çevremiz bizi sürekli geriye çekiyor veya olumsuz duygu ve düşüncelere sürüklüyorsa o çevreden uzaklaşmalıyız. Payot eserinde ilgi çekici ve güzel örnekler vererek bu konuda daha uyanık olmamızı sağlıyor.
“Kendini beğenmişlik, kendini gösterme peşinde olmak eziklik göstergesidir. Çalışarak başarmanın verdiği onurun yanına yaklaşamaz.”
Gerçek başarı gerçek bir emekten geçer. Bazı insanlar hiçbir bilgiye ve uzmanlığa sahip olmadıkları halde toplumda bir yer edinebilmek ve saygınlık kazanmak uğruna kendilerini allayıp pullayarak sergilerler. Halbuki gerçekten çalışmanın verdiği başarıyla erişilen o ağırlık ve bilgeliğin zaten gösterişe ihtiyacı yoktur. Jules Payot’nun bu kitabında yaşamda çok yapılan hatalara düşmemek ve iradenizi güçlendirebilmek adına birçok şey öğreneceksiniz. Kitabın size açtığı entelektüel yolda kendinizi geliştirip daha iradeli ve daha güçlü bir insan olabilmeniz ümidiyle, iyi okumalar dilerim…
Yıldız TOKMAK
Kaynakça
Babelio. (2021). Jules Payot. (tarih yok). Mayıs 03, 2021 tarihinde Babelio: https://www.babelio.com/auteur/Jules-Payot/308155 adresinden alındı.
Payot, J. (Yirminci Baskı: Mayıs, 2020). İrade Terbiyesi. İstanbul: EdizYayınevi.
21 notes · View notes
"Ben bu anı hayal ettim mi? Çok defa farklı biçimlerde hayatımı geride bırakmak, ondan kurtulmak, elbiselerimi üzerimden soyunur gibi ruhumu bedenimden çıkarmak istedim. Her defasında başka bir şey bu duygudan sıyrılmamı sağladı. Dünyada içime sığdırmaya çalıştığım o güven duygusunu zaman zaman kazanır gibi oldum. Oysa beni bir gölge gibi takip etti güvensizlik. Kuşku bir bulut gibi hep üzerimde gezindi. Nereye adımımı atsam bir köşeden çıkıp kendini gösterdi."
Serkan Türk, Uyurgezer Bir Gölge s.102
17 notes · View notes
turkuazsubat · 8 days ago
Text
Homeros - İlyada
Tumblr media
    Homeros (y. MÖ IX. yüzyıl): Hayatı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte MÖ IX. yüzyılda Sakız Adası'nda yaşadığı sanılmaktadır. Eserleri Antik Yunan devletlerinde her tür bilginin kaynağı sayılan Homeros, İlyada ve Odysseia destanlarıyla edebiyatın hemen her türünü günümüze dek etkilemeyi basarmıştır. En ünlü Antik Yunan destanı olan İlyada'da dokuz yıldır süren Troya Savaşı'nın elli bir günlük bir kısmı anlatılır. İlyada dünya edebiyatının temel taslarından biri olduğu kadar, konu ettiği döneme ışık tutan en gerçekçi eserdir. Bu eşsiz destan Antik Yunan'da neredeyse bir kutsal kitap sayılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Azra Erhat - A. Kadir çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları'nca dört cilt olarak yayımlanan İlyada 50 yıl sonra Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi'nde yerini alıyor.
4 notes · View notes
dokuzdeli · 9 days ago
Text
Gözlerinin sadece taşa çevirme özelliği olduğunu sanıyordum Medusa. Taştan şeyleri çözebildiğini inan ben de bilmiyordum.
Tumblr media
1 note · View note
turkuazsubat · 10 days ago
Text
Montaigne - Denemeler
Tumblr media
   Deneme türünün ilk örneği olan bu eser hemen edebiyat derslerinde muhakkak kulağımıza çalınmıştır. Genelde felsefi türde olan eserleri karmaşık bulan ama öte yandan okumak istiyorsanız, bu eserle başlayabilirsiniz. Yazar  ve eser hakkında konuşacak olursak: Michel de Montaigne (1533-1592): “Kendini tanı” ve “Ne biliyorum?” gibi temel sorularla yola çıkarak bir insanda insanlığın bütün hallerini yoklayan “deneme” türünün isim babasıdır. 1571’de kitaplarıyla birlikte çiftliğine çekilmesiyle başlayan bu yaratıcı süreç, Montaigne’i önce okuduklarıyla ilgili notlar almaya itmiş, aynı notlar zamanla Denemeler’i (1580) oluşturmuştur. 
3 notes · View notes
tolstoyunbisikletii · 11 days ago
Text
Toplaşın ey ahali :')
Tumblr media
Tumblr media
Evet terazinin iki kefesiyle sizlerleyim. Sol taraf harcama yapmamamı ve cüzdandaki kara deliğin sözcüsü dbdjlsf sağ taraf ise nefsimin nacizane ısrarı, kendime ayırdığım vakitlerin mutlulukları. O yüzden napıyoruz sağ candır deyip yola devam diyoruz. İşin aslı sizden öneri için buradayım, madem kampanya var yaralanayım dedim. Ama seçenekleri ince eleyemedim o yüzden orada gördüğünüz yayınevlerinden sevdiğiniz kitaplar veya yazarlar varsa lütfen öneride bulunun ben değerlendiririm. Bir de internet alışverişi olarak güvenip alabileceğim, mümkünse büyük puntolu Kur-an'ı Kerim ve aynı zamanda da bir adet Meal kitabına ihtiyacım var bunlardan da önerirsenin sevinirim.
33 notes · View notes
onderdenizcavuslar · 12 days ago
Photo
Tumblr media
"Bütün çocukluk düşleri yaşam boyu aranır ve bulunamaz. Çünkü onlar gecelerde saklanır." 
 Önder Deniz Çavuşlar - Derinlik Sarhoşluğu 
D&R: http://bit.ly/2MNnIS0  Kitapyurdu: https://bit.ly/3pAYiWp İdefixe: http://bit.ly/39yKW7A BKM Kitap: http://bit.ly/3j3H7u0
5 notes · View notes
Tumblr media
Bundan 29 yıl önce başlayan Bosna Savaşı'nı anlatan Saraybosna Marlborosu, Saraybosna'yı ve iç savaşı anlatan kitaplar arasında kendine farklı bir yer buluyor. Milenko Yergoviç, tüm bu karmaşa içerisinde, savaş devam ederken Saraybosna'da kalmayı tercih ediyor. Bu tercih ediş onun şiirlerinin, öykülerinin her bir harfine etki ediyor belkide. Saraybosna Marlborosu'nda yazar, bir yanda savaş devam ederken, diğer yanda bu savaşın içinde nasıl bir hayat sürdüğünü, göç eden, savaşmayı tercih eden hatta bu savaşta oradan oraya giderek ne yapacağını bilmeyen meczup insanların hâlini de anlatıyor.
"Ölüm, hayal ve gerçekliğe eşit mesafede duran bir olgudur, özellikle, net ve temiz dünyalarda yaşamış , fazla şüpheci olmayan, hayata dair şu ya bu şekilde bir duruşu olan insanları mutsuz eder." s.58
9 notes · View notes
Tumblr media
"Bakmak için algılarımız yeter, görmek içinse salim bir kafa, ayıklık, şuur gereklidir. Salim kafa kendimizi olup bitenin uzağında hissedebilmekle elde edilir, sanki biz yaşamıyor gibi karar verebilirsek bu önemli bir adımdır. Ama bu adım tek başına yetmez, ayık olmak, yani bu hayatı yaşamıyormuş gibi hissetmenin dayanağını hakikat içinde bulmak gereklidir. Bir sonraki aşamada şuur gelir. Şuur hem acıyı teninde duymak, yani o hayatın içinde olduğunu boydan boya hissetmek, hem de önceki tecrübenin yardımıyla o hayatın uzağındaki bir noktadan değerlendirme yapmak imkânına sahip olmak demektir.
...
Dünyaya bakmayı aşıp dünyayı görme noktasına ulaştığımızda neye talip olmamız gerektiğini anlarız. Bakmakla yetinmenin gerçek ilerlemeye yani içteki aydınlanmaya engel teşkil ettiğini bir kavrayabilsek!" s.104
19 notes · View notes