Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
There's almost an equal split between the sexes on Tumblr - 51% male, 49% female.
#içiyorsak sebebi var
astronothanm · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Bana gönül koyma çay koy..
29 notes · View notes
hayalperestbey · 4 years ago
Photo
Tumblr media
57 notes · View notes
siiristanbul · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Biz inançlı gençler efkârlanınca çay, çok efkârlanınca da demli çay içeriz. İçiyorsak, sebebi var.
113 notes · View notes
gokyuzunehayran · 29 days ago
Text
Bugün ne kadar sıvı tükettim bilmiyorum Sabah kahvaltıda çayla başladım öğlenden akşam üstüne kadar gidip gelip su içtim bir ara papatya çayı, niğde gazozu ve geceyi tekrar çayla kapatıyorum ✋
3 notes · View notes