Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#halimiz duman
Text
Ah umurunda mı sandın bu dünya
Tumblr media
2 notes · View notes
pembeay · a day ago
Text
Onu bunu bilmem anlamam
Kim ne derse desin lan
İşte meydan işte can
Onlar ister kapışsın
İsterlerse barışsın
...
2 notes · View notes
gecenin50tonu · 4 days ago
Text
"Son pişmanlık neye yarar?
Her şeyin bir bedeli var
Olmadı yar" 🎸🎶
7 notes · View notes
eskikoprununaltindaa · 12 days ago
Text
Evde son ses SENDEN DAHA GÜZEL çalıyor çok güzelll laynnn konserde nasıl bir his olur aceb hiç düşünemiyorum
18 notes · View notes
solucann0 · 16 days ago
Text
beni yak kendini yak, her şeyi yak
bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak
Tumblr media
32 notes · View notes