Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#felsefe
musab90 · 44 minutes ago
Text
Alparslan Kuytul cemaatine karşı yapılan müdahalelere “ Yasak varken orada ne işleri var “ diyenler ; Filistin’lere yapılan müdahalelere karşı İsraili lanetliyorlar !..
M.L
2 notes · View notes
maidurak · 57 minutes ago
Text
İnsanların çoğu zaman otomatik yaşamaya alışkın olan yapıları, yani edinilmiş davranışın nereden çıktığını, kökenini, oluşum nedeni gibi şeyleri sorgulamama durumları onları uzun vadede ahlaki problemlere itiyor.
Öfkelenme, kıskançlık, kibir, intikam, dedikodu gibi davranışların altında yatan nedenlerini düşünmekten kaçınan bireylerde ahlaki temel aramak ne kadar doğru bilemiyorum.
Kendini araştırmayı reddeden bir birey toplumda birey olmaktansa bir sürünün parçasına dönüşür kanımca. Sürülerde genelde ortak bir algıyla hareket ederler. Bu algıdan da çıkmak kendi içini araştırma iradesi geliştirmeden zordur.
0 notes
maidurak · an hour ago
Text
Dinin insanın ahlâki temelini oluşturduğu savunulur. Sevap ve günah mekanikleri bu ahlâki temelin temel taşlarıdır. İnsan günahtan kaçar ve sevap denilen şeylere yönelerek dinin verdiği öte alem ödülüne layık olmaya çalışır.
Ama halbuki günah diyerek kaçınılan şeyler bilinçaltına bastırılan arzulardır. Arzularını biriktiren insan bir noktadan sonra patlama noktasına gelir. Arzuları bastırmak sağlıklı değildir.
Seksini bastıran bir insanı hayal etmeye çalışalım. Tutucu, fanatik bir seks karşıtı olur ve içinde garip bir öfke birikmeye başlar. Seks yapanlar günahkar olur falan bu birey için. Kendiside yapmadığı için tanrısına dahada yaklaşır. Seks yapmayarak kotardığı enerjiyi öfkelenmeye harcayarak günahkar olmuyor mu birey? Sanırım tanrısı kendi kuralı için öfkelenmesini haklı buluyor. Hmm bilemedim.
Hangi dindar topluma bakarsak bakalım hep bir bastırılmış duygular silsilesi ile karşılaşırız. Ahlâki temel kazandırmaya çalışan din, ahlak örtüsünün altına kötü diye etiketlediği doğal hazları süpürüyor. Böylece din kazanıyor ve örtünün arzularla şişmesini kimse umursamıyor.
Nerede din tarafından bastırılmış duygular varsa orada yozlaşan toplumlarda vardır. Boru değil. Avrupa'da hristiyan toplumlar, Ortadoğu da müslümanlar, Yahudiler... Hindistandan bahsetmiyorum bile. Adamların grup seks yaptıkları bayramları var tanrıları için...
Neyse.
Mesele şu ki aşırılık iyi değildir. Din bireylere ahlak vereceğim diye bence dengesizlik ortamı yaratıyor bireyin içinde. Dengesizlikte ahlakı yozlaştırıyor bu kadar basit. İnsan söz konusu otokontrol mekanizmasını dinin tekelinden almadığı sürece de pek ahlaklı olmayacak bence...
0 notes
daimagizem · 2 hours ago
Text
Her zaman uyarmak ve engellemek isterim: uzak durun.
Nesneler şarkı söyler, onları severek dinlerim
Onlara dokunursunuz: onlar sessiz ve hareketsizdir.
Hepiniz onları katleder, nesneleri öldürürsünüz.
[ rilke ]
Tumblr media
1 note · View note
daimagizem · 3 hours ago
Text
Francisco Goya / The Conjurist
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
2 notes · View notes
daimagizem · 3 hours ago
Text
"Hiç akletmez misiniz?"
Arı Kovanının Ruhu (Victor Erice, 1973)
3 notes · View notes
yorgunherakles · 10 hours ago
Quote
birtakım erdemler, kadın karakterine özgü erdemler kadınlara zarar vermeye başlıyor. kadın doğasındaki ahlak ve incelikle ilgili her şey kadının köleleşmesine ve acı çekmesine yol açan araçlar haline getiriliyor.
karl marks - das kapital
18 notes · View notes
pprreesss · 11 hours ago
Text
kötülük ölümden daha hızlı koşar.
0 notes
daimagizem · a day ago
Text
To the person in the bell jar, blank and stopped as a dead baby, the world itself is the bad dream.
A bad dream.
Sırça fanusun içinde ölü bir bebek gibi tıkanıp kalan insan için dünyanın kendisi kötü bir düştür.
Kötü bir düş.
[ sylvia plath ]
Tumblr media
3 notes · View notes
daimagizem · a day ago
Text
"yakarışlarınızı dinleyecek, acılarınızdan etkilenecek kimseyi bulamayacaksınız."
Tumblr media
2 notes · View notes
daimagizem · a day ago
Text
"kutsal insan çileyle baş edebilen insandır."
schuon,
transfiguration of man
Tumblr media
2 notes · View notes
sosyalokuz · a day ago
Photo
Tumblr media
Siz ne düşünüyorsunuz 🤔🤔🤔 #kitap #kitaplar #roman #hikaye #felsefe #tarih #edebiyat #öykü #matematik #fizik #okuma #yasak #yazar #karantina #keşfet #beğeni #karantinagünlükleri #sosyalöküz https://www.instagram.com/p/COnbiP4ghO8/?igshid=v04jd8r3xd03
0 notes
felsefebilim · a day ago
Text
İmmoralizm ve Amoralizm Nedir?
Tumblr media
Ahlakı savunan tezlerin karşısında yer alan immoralizm, ahlaka ilkelere tümüyle karşı çıkar. İmmoralizm, ahlaki görev, ödev ve kuralların insanın insanlığını öldürdüğünü, onu köleleştirdiğini savunur. Ahlak ilkelerini kabul etmez.
İmmoralizm ile en çok karıştırlan kavram ise Amoralizm'dir. Amoralizm, immoralizm gibi ahlak ilkelerine karşı çıkmaz, onları hiçe sayar. Herhangi bir ahlaki iddianın doğru olup olamayacağını asla bilemeyeceğimizi söyler. Kısacası Amoralizm, ahlakın varoluşunu akla yatkın bulmaz ve hiçe sayar; İmmoralizm ise ahlak ilkelerin varlığına inanır ama gereksiz ve kabul edilemez olduğunu söyler, onlara karşı çıkar.
22 notes · View notes