Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#beyzaalkoc
aurorawitchs · an hour ago
Text
Yanımda yürüyordun Milena, düşünsene yanımda yürümüştün! Aşık biri için ne büyük nimet değil mi? - Franz Kafka
Tumblr media
0 notes
ben-egeninincisi · an hour ago
Text
“Biz seninle ikimiz bir dünya kurduk Ege. Ve bu dünyayı bir mesajla kurduk. Bir mesajla da yıkamayız. Değil mi?”
“Dünya başımıza yıkılsa bile kalkar üstümüzü silkeler yeniden kurarız, sana sözüm olsun. Ege sözü…”
*İzmir Ege’yi öper ve Ege’nin içi gider*
0 notes
siyahinicindekalanmavi · 2 hours ago
Text
Sinirle bir şey yaptıktan sonra pişman olmak aşamıyorum bu olayı.
4 notes · View notes
benmutluolmakistiyorum · 2 hours ago
Text
" İstersen daha yakın durabilirim. Yarın da yanında kalabilirim. Ben gelip yaralarını sarabilirim. Tüm şımarık oyunlara kanabilirim. Ama var bi şartım, Kalbini verme kimseye o bende kalsın. Biz film gibiydik, gel var devamı. Yeniden başlayalım, söyle, nerde kaldık?"
10 notes · View notes
benegenininincisiizmir · 3 hours ago
Text
Ege...
2 notes · View notes
benegenininincisiizmir · 3 hours ago
Text
2 notes · View notes
dangerouswomen2 · 5 hours ago
Text
Tumblr media
gidecek yeri olmayanların...
0 notes
merkurkkedisii · 5 hours ago
Text
"Ne istediğimi kendim de bilmiyordum ; hayattan korkuyordum , hayattan kaçıp uzaklaşmak istiyordum , ama gene de hayattan bir şeyler bekliyordum. " -Tolstoy- İtiraflarım
22 notes · View notes
kalbikirikkusblog · 10 hours ago
Text
Tumblr media
1 note · View note
flechazo-saudade · 13 hours ago
Text
“İnsanın en büyük şanssızlığı birlikte eğlenebileceği insanların yanı başında değil kilometrelerce uzağında oluşuydu.”
-Erva
1 note · View note
flechazo-saudade · 13 hours ago
Text
Boşver Kerem ile Aslıyı, biz seninle Ege ile İzmir gibi olalım.
-Erva
0 notes
gelmemeyegidenadam88 · 16 hours ago
Text
Kendi karantinanı bulman, onu kabullenip sevmen dileğiyle...
Sahi ya, nedir senin karantinan?
0 notes