Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#HowToChangeYourMind
trainerriaz · a month ago
Video
youtube
How to change your mindset - Motivational Video - Riaz Ahmed Shaikh - (E...
0 notes
ruurdsnotes · 7 months ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Zaterdag 19 december – Leestips. Boeken die wat mij betreft bij elkaar horen.
Tot in de hemel (The Overstory), van Richard Powers. Pulitzer prijs fictie 2019. Groots opgezette roman, maar eigenlijk een mix met wetenschap en politiek. Over bomen en mensen, en over dat alles met alles verbonden is. Niet in overdrachtelijke zin, maar echt.
Verruim je geest (How to Change Your Mind), van Michael Pollan. 2019, NY Times No1 bestseller. Het echte verhaal over geestverruimende middelen. Even wetenschappelijk als meeslepend. Hoe een niet-giftig en niet-verslavend middel in de ban ging omdat het de macht bedreigde.
0 notes