Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#şarkısöylemeklazım
Text
Güçlüymüş gibi duran insanlar bir cümleyle yıkıla bilirmiş... ah rope üzümlü kekimm
2 notes · View notes
tumsarkilarsanaydi · 2 days ago
Text
'Yaşam gibi, ölmek gibi, bir kere gelir aşk.'
Birkan Nasuhoğlu - Bir Kere Gelir
1 note · View note
kaderimsinmidersin · 2 days ago
Text
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? Can bedenden çıkmayınca
1 note · View note
kaderimsinmidersin · 3 days ago
Text
Bir çocuk sevdim uzaklarda
Sanıyordum ki onun özlemi de buydu
O ise bir bakışta beni örtülerimden
Yalnızca yalnızca duygularıyla soydu
Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte gün be gün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün...
2 notes · View notes
kaderimsinmidersin · 4 days ago
Text
İçine ata ata ne hale düştün tuta tuta çatlayacaksın be adam
Çekinme hadi hadi söylede kurtul bundan kura kura kurudun be adam...
1 note · View note
geceninhuznuu · 4 days ago
Text
Önce yağmur
Sonra güneş
Sonra bizede Gökkuşakları...
0 notes
okyonustakiay · 4 days ago
Text
Kaybolurum, kendimi unuturum
Ama alışırım, yine de karışırım
Yokluğuna, boşluğuna
Umutsuz bir melodrama...
1 note · View note
tumsarkilarsanaydi · 5 days ago
Text
'Kan revan şu çocuk kalbim koca hüzünlere kafa tutuyor.'
Fatma Turgut - İlkbaharda Kıyamet
2 notes · View notes