Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#şarkı alıntısı
1egesozu · 5 hours ago
Text
Bırakıp gitmekten hepimiz nasıl da korkuyoruz.
Tumblr media
0 notes
koraycetee · 7 hours ago
Text
Ağlamıyorum, aynı zamanda gülmüyorum da.. Nasıl bir ruh halindeyim bilmiyorum. Şarkı dinliyorum ama bazen şarkının sözlerinin anlamını anlamıyorum ya da kafamın içindeki anlam şarkının asıl anlamını öldürüyor... Yarın gelecek misin? Bacağında uykuya dalacak mıyım?
"Belki de seni özlüyorumdur..."
0 notes
bentopluyorumbenii · 9 hours ago
Text
Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum, Ağlaya ağlaya yosun tuttum..
Derin bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir?
2 notes · View notes
ruhumdanotalar · 10 hours ago
Text
Bıktım sensiz sessiz akşamlardan...’
12 notes · View notes
furioustriumphmiracle · 20 hours ago
Text
Bu yoldа hep yаlnızım alışırım ben sorun değil..🖤
Hаsretinle çok kırıldım kimse yаrdım etmiyor, Sаndığındаn çok özledim resimlerin yetmiyor..🥀
1 note · View note
Text
Ama bak,sen seviliyorsun,bense bekliyoruuum
5 notes · View notes
zuzannasstuff · 2 days ago
Text
ahtapotlar gibi son defa dolanalım birbirimize
0 notes
seas-dontcommitmurder · 2 days ago
Text
Ve ben sana değil
Ben sana değil
Ben sana değil
Evinin yollarına
Postersiz duvarlarına
Yağmurlu sokaklarına aşık oldum
Lüle lüle saçlarına
Kızarmamış yanaklarına
Islanmış kurallarına aşık oldum
Ama sana değil
6 notes · View notes
otuzekimnhikayesi · 2 days ago
Text
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi?
Dikenleri Göğü deler mi?
7 notes · View notes
0230-sonveda · 2 days ago
Text
*Burada,bu mahzende nasıl olur da koskoca bir ömür hapsedilir? Daha iyi,daha aydınlık bir yere varılacağına inanılmadan nasıl olurda bu yol yürünür?*
5 notes · View notes
koraycetee · 2 days ago
Text
Belki de gizliden gizliye istiyorumdur... Belki istiyorumdur, yanımda yanıbaşım da olmanı belki de özlüyorumdur kendimi özel hissetmemi...'
1 note · View note