Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#ćpanie
hexen-------666 · 2 hours ago
Text
Złamałem przysięgę. Waliłem w kabel po każdym koncercie. Porażki są śmieszne jak życzysz mi źle spotkamy się w tym samym piekle.
TNC
5 notes · View notes
hexen-------666 · 4 hours ago
Text
Nie spotykaj się ze mną bo Cię zniszczę choć nie chciałem.
Chcę żebyś lizała moje łzy
6 notes · View notes
hexen-------666 · 22 hours ago
Text
Mieliśmy dwie torby trawy, 75 tabletek meskaliny, 5 arkuszy przesyconych kwasem znaczków, pół solniczki kokainy i całą galaktykę wielokolorowych przymulaczy i rozśmieszaczy. A także litr tequili, litr rumu, skrzynkę piwa, pół litra czystego eteru i dwa tuziny pastylek amylu.
Las Vegas Parano
7 notes · View notes
zjjarany · a day ago
Text
ZROBIŁBYM WSZYSTKO ZA RECEPTĘ. WSZYSTKO!
6 notes · View notes
zjjarany · a day ago
Text
Tumblr media
Gdy bezsenność męczy Cię, zajeb w żyłę sobie hel
10 notes · View notes
zjjarany · a day ago
Text
Życie jest chujowe.
Alkohol od 18 lat, leki na receptę, narkotyki nielegalne. Świat jest pojebany
9 notes · View notes
Text
To był ciężki weekend.
49 notes · View notes
milo-sc3 · 2 days ago
Text
Tumblr media
„Niech mi nigdy więcej nikt nie mówi że mam spać
Polepione gały może urlop po trzydziestych uro
Urojenia żebym nie musiał być sam
Sam samotnie jak on samotnie jak ja”
~Przyłu
14 notes · View notes
zjjarany · 3 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Morfina i heroina. Może ostro jebnąć
9 notes · View notes
zjjarany · 3 days ago
no jak to? piatego nie wypijesz? co tak słabo???
I tak dzis dużo wziąłem. Wystarczy raczej
1 note · View note